Vacatures

Van de Kreeke en Habenu-Van de Kreeke biedt haar klanten integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen. Met deze missie willen we graag bewijzen dat we veelzijdig in bouw zijn. Wil jij meewerken om onze missie en doelstelling bij onze klanten te realiseren? Vind je het leuk om in een dynamische (bouw)omgeving te werken waarbij je graag je handen uit de mouwen steekt en realiseert?

Van de Kreeke Wegenbouw

Doel

Het uitvoeren van balie- en telefoonwerkzaamheden inclusief een aantal administratieve dan wel organisatorische taken.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Balie- en de telefoonwerkzaamheden.
 • Agendabeheer directie
 • Organiseren bijeenkomsten (personeelsbijeenkomsten, Kerstborrel, inluiden bouwvak)
 • Behandelen inkomende en uitgaande post
 • Aanmaken en onderhouden relaties
 • Verzorgen correspondentie
 • Aanvragen Chemelot-passen
 • Informatiebulletins verzorgen
 • Dienstjubilea regelen
 • Bestellen drukwerk, kantoor- en kantinebenodigdheden
 • Op verzoek het verrichten van ondersteuning bij verdere administratieve werkzaamheden
Opleiding en ervaring

Hij/Zij moet beschikken over:

 • Kennis en ervaring met Outlook en Office.
 • Diploma MBO.
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Competenties
 • stressbestendigheid
 • collegialiteit
 • samenwerken
 • zelfstandigheid
Doel

In de functie van allround wegenbouwer ben je breed inzetbaar in alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden bij een wegenbouwwerk.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Zelfstandig aanleggen van allerlei vormen van hoofdriolen zowel in beton, gres en/of pvc.
 • Zelfstandig realiseren van huisaansluitingen op het hoofdriool.
 • Zelfstandig uitvoeren van maatvoering bij grond- en/of funderingswerken.
 • Uitvoeren van eenvoudige hoogtemetingen als voorbereidend werk voor de bestratingen.
Doel

Heeft de leiding over meerdere projecten of van één gecompliceerd project, en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering volgens bestek en tekeningen binnen het budget en het tijdschema. Hij werkt hier mee in een (multidisciplinair) team

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Een efficiënte organisatie van arbeid en overige productiemiddelen, alsmede voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel.
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de kostenbewaking van projecten.
 • De voortgangscontrole op de werken en interne rapportage, iedere maand een financiële rapportage met de stand van het werk aan manager projecten.
 • Het leidinggeven aan uitvoerder en werkvoorbereider.
  Werkvoorbereiding en inkoop d.m.v. offertevergelijkingen; maakt inkoopplanning en bereidt inkoopcontracten voor.Voeren van functioneringsgesprekken.
 • Opstellen werkbegroting en invoering kostenbewaking.
 • Uitwerken geconstateerde meerwerken en zorgen voor de goedkeuring door de opdrachtgever (vóór uitvoering).
 • Het opmaken van veiligheids- en gezondheids en milieuplannen.
 • Goede menselijke verhoudingen op het projecten.
 • Beoordeling van medewerkers.
 • Orde, netheid en hygiëne op de werken.
 • Bouwvergaderingen bijwonen inclusief rapportage.
 • Schademeldingen en afhandeling.
 • Onderhouden van goede relaties met de opdrachtgevers op projecten (acquisitie).
 • Controle en beheer werkmappen.
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering.
 • Maken van afrekeningen en zorg dragen voor tijdige facturatie.
Verantwoordelijkheden

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Voorbereiding en inkoop van projecten voor de uitvoering.
  Klaarmaken van werkmappen voor de uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor het evalueren van de calculatie op basis van de opgedane ervaringen.
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-meldingen, andere benodigde vergunningen.
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in Metacom door de uitvoering.
 • De organisatie van een werkbespreking voor de start van het werk met alle betrokkenen.
 • De controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de leveranties en verrichte diensten van derden.
 • Kostenbewaking t.o.v. werkbegroting en rapportage, bijsturen en aanleveren aan de manager projecten.
 • Signalering van meer- en minderwerk en bestekswijzigingen samen met uitvoerders.
 • Het opmaken van (af-)rekeningen van projecten.
 • Het toezien op de juiste werkwijze op de projecten zoals inzet materiaal en personeel in samenspraak met de uitvoerder, volgens VCA en ISO 9001 certificering.
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie.
 • Goed functioneren van medewerkers en goede werksfeer.
Opleiding en ervaring

Hij/Zij moet beschikken over:

 • Een brede bouwkundige opleiding op MBO/HBO-niveau c.q. kaderopleiding of bachelor (bouw).
 • Ruime ervaring in voorbereiding en uitvoering.
 • Leidinggevend vermogen.
 • Kostenbesef.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-heid.
 • Kennis van de in het werk toe te passen technieken, moderne plannings- en organisatietechnieken.
 • VCA-VOL.
 • Kennis van calculatie, kostenbewaking en plannings-programma’s.

Hij/Zij moet op de hoogte zijn van:

 • Veiligheidsvoorschriften.
 • Wettelijke bepalingen en normen.
 • Besteksbepalingen.
 • CAO- en arbeidsvoorwaarden.
 • Bouwmaterialen markt.
 • Ontwikkeling in zijn vakgebied.
 • Wettelijke van toepassing zijnde milieubepalingen.

En dit voor België en Nederland

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift

Competenties
 • Plannen en organiseren.
 • Creativiteit.
 • Flexibiliteit.
 • Klantgerichtheid.
 • Samenwerken.
 • Initiatief.
Bevoegdheden

Procuraties volgens hoofdstuk 3 van het KAM handboek

Doel

Het toezicht houden en leiding geven aan een of meer bouwvakkers, al dan niet meewerken.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het in opdracht van de uitvoerder uitvoeren van opdrachten als meewerkend voorman en geeft hierbij leiding aan een groep bouwvakkers.
 • Het toezien op de maatvoering en het beoogde kwaliteitsniveau.
  Het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige metingen vanaf tekeningen of gegeven maten van de uitvoerder.
 • Het indelen van het werk onder de medewerkers, ziet toe op veiligheid en arbeidsomstandigheden, orde en netheid op de bouwplaats en instrueert en controleert de toegevoegde medewerkers.
 • Voor inachtneming van de werk- en schafttijden en heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • Toezicht houden op milieuvoorschriften.
Opleiding en/of ervaring
 • Vakman of gelijkwaardig door ervaring.
 • Diploma VCA I.
 • Indien nodig beschikt hij/zij over een hijsbewijs en een diploma vorkheftruck
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Verantwoordelijkheid

Hij/zij is verantwoordelijk voor:

De werkverdeling en uitvoering van de opdracht van de uitvoerder, in het bijzonder lettend op de veiligheid, het juiste en efficiënte gebruik van ter beschikking gesteld materieel en gereedschap.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/Organiseren
Plaats in de organisatie

Staat direct onder de uitvoerder.

Habenu-van de Kreeke Bouw

Doel

Heeft de leiding over meerdere projecten of van één gecompliceerd project, en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering volgens bestek en tekeningen binnen het budget en het tijdschema. Hij werkt hier mee in een (multidisciplinair) team

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Een efficiënte organisatie van arbeid en overige productiemiddelen, alsmede voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel.
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de kostenbewaking van projecten.
 • De voortgangscontrole op de werken en interne rapportage, iedere maand een financiële rapportage met de stand van het werk aan manager projecten.
 • Het leidinggeven aan uitvoerder en werkvoorbereider.
  Werkvoorbereiding en inkoop d.m.v. offertevergelijkingen; maakt inkoopplanning en bereidt inkoopcontracten voor.Voeren van functioneringsgesprekken.
 • Opstellen werkbegroting en invoering kostenbewaking.
 • Uitwerken geconstateerde meerwerken en zorgen voor de goedkeuring door de opdrachtgever (vóór uitvoering).
 • Het opmaken van veiligheids- en gezondheids en milieuplannen.
 • Goede menselijke verhoudingen op het projecten.
 • Beoordeling van medewerkers.
 • Orde, netheid en hygiëne op de werken.
 • Bouwvergaderingen bijwonen inclusief rapportage.
 • Schademeldingen en afhandeling.
 • Onderhouden van goede relaties met de opdrachtgevers op projecten (acquisitie).
 • Controle en beheer werkmappen.
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering
 • Maken van afrekeningen en zorg dragen voor tijdige facturatie.
Verantwoordelijkheden

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Voorbereiding en inkoop van projecten voor de uitvoering.
 • Klaarmaken van werkmappen voor de uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor het evalueren van de calculatie op basis van de opgedane ervaringen.
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-meldingen, andere benodigde vergunningen.
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in Metacom door de uitvoering.
 • De organisatie van een werkbespreking voor de start van het werk met alle betrokkenen.
 • De controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de leveranties en verrichte diensten van derden.
 • Kostenbewaking t.o.v. werkbegroting en rapportage, bijsturen en aanleveren aan de manager projecten.
 • Signalering van meer- en minderwerk en bestekswijzigingen samen met uitvoerders.
 • Het opmaken van (af-)rekeningen van projecten.
 • Het toezien op de juiste werkwijze op de projecten zoals inzet materiaal en personeel in samenspraak met de uitvoerder, volgens VCA en ISO 9001 certificering.
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie.
 • Goed functioneren van medewerkers en goede werksfeer
Competenties
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Initiatief
Opleiding en ervaring

Hij/Zij moet beschikken over:

 • Een brede bouwkundige opleiding op MBO/HBO-niveau c.q. kaderopleiding of bachelor (bouw).
 • Ruime ervaring in voorbereiding en uitvoering.
 • Leidinggevend vermogen.
 • Kostenbesef.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-heid.
 • Kennis van de in het werk toe te passen technieken, moderne plannings- en organisatietechnieken.
 • VCA-VOL.
 • Kennis van calculatie, kostenbewaking en plannings-programma’s

Hij/Zij moet op de hoogte zijn van:

 • Veiligheidsvoorschriften.
 • Wettelijke bepalingen en normen.
 • Besteksbepalingen.
 • CAO- en arbeidsvoorwaarden.
 • Bouwmaterialen markt.
 • Ontwikkeling in zijn vakgebied.
 • Wettelijke van toepassing zijnde milieubepalingen

En dit voor België en Nederland

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift

Bevoegdheden

Procuraties volgens hoofdstuk 3 van het KAM handboek

Doel

Het voorbereiden van werken en uitvoering van kostenbewaking per project

Taken

Hij/Zij zorgt voor:

 • Planning en kostenbewaking projecten
 • Voorbereiding van de inkoop d.m.v. offerte vergelijkingen
 • Invoeren van de werkbegroting in de kostenbewaking
 • Uitwerken van geconstateerde meerwerken
 • Signaleert aan de manager van de stand van werken
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de kostenbewaking van projecten

Hij/Zij moet beschikken over:

 • Bouwkundige kennis op MBO-niveau, bachelor bouw of industrieel ingenieur.
 • Enkele jaren ervaring op werkvoorbereiding
 • Cijfermatig inzicht.
 • Analytisch denkvermogen.
 • Affiniteit met automatisering
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Verantwoordelijkheid

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Verantwoordelijk voor het werken volgens ISO
 • Klaarmaken werkmappen voor de uitvoering
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in Metacom door de uitvoering
 • Signaleren van meerwerken op de dagrapporten
 • Op tijd aanleveren kostenbewaking per project aan de manager
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-
  meldingen, andere benodigde vergunningen
  zorgt voor een efficiënte organisatie van arbeid en overige
  productiemiddelen , evenals voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel
Wat vragen we van je?
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Nauwkeurigheid
 • Creativiteit

Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice

Doel:

De tegelzetter verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van tegelwerk bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid:
 • Het zetten van tegels op wanden, vloeren etc.
 • Stelwerkzaamheden.
 • Cement tegelwerk.
 • Lijmwerk.
 • Stucwerk.
Taken:
 • Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende tegelwerk.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieueisen in acht nemen.
Opleiding en/of ervaring:
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Doel

In de functie van allround onderhoudsmonteur verzorg je zelfstandig of in teamverband de uitvoering van onderhoudsopdrachten in de ruimste zin des woords of uitvoering van aannemingsovereenkomsten. Hierbij is het noodzakelijk dat je bereid bent tot het verrichten van de bereikbaarheidsdienst (ca. 2 keer een week per jaar). Een rijbewijs BE is een vereiste.

Bij deze functie hoort een bepaalde  flexibiliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast ben je het visitekaartje van de organisatie, dus klantgericht en contactvaardig.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden en opdrachten zoals bij voorbeeld het plaatsen van een keukenblok, het afhangen van deuren, aanbrengen van gipsplafonds, het verplaatsen van een stopcontact, het aanleggen/repareren van eenvoudig tegelwerk en/of sanitair. Voor al de voorkomende werkzaamheden dien je probleemoplossend te werk te gaan,  zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Doel

De loodgieter verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van loodgieters werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten.

Verantwoordelijkheid

Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden in de ruimste zin des woords

Taken
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Opleiding en/of ervaring
 •  LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
Plaats in de organisatie

De loodgieter werkt in de buitendienst ressorteert onder het hoofd technische zaken en rayonleiders.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Van de Kreeke Speciale technieken

Doel:

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen riool reparaties / renovaties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • Het opslaan en beheren van (inspectie) gegevens.
 • Correct en volledig invullen van inmeetstaat ten behoeve van plaatsen deelreparaties en inmeten / openen inlaten bij reliningen
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel.
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel.
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon.
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is.
 • Bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor:

Het op een correcte wijze uitvoeren van riool reparaties en of renovaties met het daartoe beschikbare materieel.
Voert werkzaamheden uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek.
Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
Plant de reiniging dagelijks tbv zijn werkzaamheden iom de planning.
Opmaken van corrigerende maatregelen.

Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring
 • Diploma P/A (niet vereist)
 • Diploma VCA I
 • Rijbewijs BE-C
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Competenties:

Plannen en organiseren
Flexibiliteit
Samenwerken
Klantgerichtheid
Integriteit
Nauwkeurig

Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van rioolreparatie en renovatie werkzaamheden.

Doel

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen rioolinspecties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • Het opslaan en beheren van inspectiegegevens.
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Een correcte uitvoering van de inspectiewerk-zaamheden conform NEN3399/SB250 en conform eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever. In het bijzonder vermelden we de opdrachten die onder ISO/IEC 17025 vallen.
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel.
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is
 • In het kader van ISO17025 heeft de inspecteur ook de bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor:

 • Het op een correcte wijze uitvoeren van rioolinspecties met het daartoe beschikbare materieel
 • Voert inspecties uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek inspecteur.
 • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
 • Plant de reiniging tbv zijn inspectie-opdracht
 • Opmaken van corrigerende maatregelen
Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring.
 • Diploma visuele inspectie van riolen conform NEN 3399.
 • Diploma P/A (niet vereist).
 • Diploma VCA I
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Competenties:
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Nauwkeurig
Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van camera-onderzoek onder accreditatie van ISO/IEC 17025.

ABZ Infra

Doel:

De medewerker van de asfaltploeg draagt zorg voor het spreiden, profileren en afwerken van asfalt.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 

 • De kwaliteit van het gelegde asfalt
 • Het veilig en efficiënt verrichten van opdrachten van de uitvoerder eventueel collegiaal in teamverband
 • Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s
Taken:

Hij/Zij zorgt voor:

 • Het in opdracht van de uitvoerder verrichten van werkzaamheden
 • Het collegiaal (samen)werken in teamverband, met inachtneming van veiligheidsregels, het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen, het als goed huisvader behandelen van het door de werkgever beschikbaar gestelde materieel, orde en netheid
 • Allround inzetbaarheid in het proces
 • Juiste omgang met alle machines
Opleiding en/of ervaring:
 • VMBO-diploma
 • Vakman GWW
 • VCA-basis

Moet op de hoogte blijven van:

 • Ontwikkelingen in het vakgebied

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Plaats in de organisatie

Staat onder leiding van de uitvoerder

Vervanging

Door collega medewerker asfaltploeg

Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Flexibele opstelling
 • Breed inzetbaar in werk en op machines
 • Nauwgezet