Vacatures

Van de Kreeke en Habenu-Van de Kreeke biedt haar klanten integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen. Met deze missie willen we graag bewijzen dat we veelzijdig in bouw zijn. Wil jij meewerken om onze missie en doelstelling bij onze klanten te realiseren? Vind je het leuk om in een dynamische (bouw)omgeving te werken waarbij je graag je handen uit de mouwen steekt en realiseert?

Van de Kreeke Wegenbouw

Doel

Ben jij onze nieuwe (Belgische) collega voor de administratie?
De werkzaamheden bestaan in eerste instantie hoofdzakelijk uit het boeken en controleren van inkoopfacturen.

Alle financiële transacties worden geboekt in het ERP pakket Metacom.

De werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor in Beringen en Nuth.

Minimale opleiding middelbaar beroepsonderwijs, administratieve richting of gelijk door ervaring.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het bewaken van de debiteuren en crediteuren
 • Het controleren van inkomende rekeningen
 • Het betaalbaar stellen van inkomende rekeningen
 • Het boeken van boekhoudkundige documenten
 • Het verzorgen van het archief van de administratie
 • Het beheren van de voorraad kantoorartikelen
 • Kantine en planten

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Verantwoordelijkheden

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Juistheid en volledigheid administratie
 • Archivering
 • Saldi tussenrekeningen grootboek en afloopcontrole
 • Organisatie werkplek; overzichtelijk en structuur
 • Het bewaken van debiteuren
Opleiding en ervaring

Hij/Zij moet beschikken over:

 • Administratieve opleiding op MBO-niveau / Minimale opleiding middelbaar beroepsonderwijs, administratieve richting of gelijk door ervaring.
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Het goed kunnen werken in teamverband
Competenties
 • Integer
 • Communicatie extern en intern
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Samenwerken
 • Interne klantgerichtheid
 • Punctueel
 • Nauwkeurig
Bevoegdheden

Betaalbaar stellen van inkomende rekeningen. Het manen van debiteuren voor posten waarvan de betalingstermijn verstreken is.

Doel

Heeft de leiding over meerdere projecten of van één gecompliceerd project, en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering volgens bestek en tekeningen binnen het budget en het tijdschema. Hij werkt hier mee in een (multidisciplinair) team

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Een efficiënte organisatie van arbeid en overige productiemiddelen, alsmede voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel.
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de kostenbewaking van projecten.
 • De voortgangscontrole op de werken en interne rapportage, iedere maand een financiële rapportage met de stand van het werk aan manager projecten.
 • Het leidinggeven aan uitvoerder en werkvoorbereider.
  Werkvoorbereiding en inkoop d.m.v. offertevergelijkingen; maakt inkoopplanning en bereidt inkoopcontracten voor.Voeren van functioneringsgesprekken.
 • Opstellen werkbegroting en invoering kostenbewaking.
 • Uitwerken geconstateerde meerwerken en zorgen voor de goedkeuring door de opdrachtgever (vóór uitvoering).
 • Het opmaken van veiligheids- en gezondheids en milieuplannen.
 • Goede menselijke verhoudingen op het projecten.
 • Beoordeling van medewerkers.
 • Orde, netheid en hygiëne op de werken.
 • Bouwvergaderingen bijwonen inclusief rapportage.
 • Schademeldingen en afhandeling.
 • Onderhouden van goede relaties met de opdrachtgevers op projecten (acquisitie).
 • Controle en beheer werkmappen.
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering.
 • Maken van afrekeningen en zorg dragen voor tijdige facturatie.
Verantwoordelijkheden

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Voorbereiding en inkoop van projecten voor de uitvoering.
  Klaarmaken van werkmappen voor de uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor het evalueren van de calculatie op basis van de opgedane ervaringen.
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-meldingen, andere benodigde vergunningen.
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in Metacom door de uitvoering.
 • De organisatie van een werkbespreking voor de start van het werk met alle betrokkenen.
 • De controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de leveranties en verrichte diensten van derden.
 • Kostenbewaking t.o.v. werkbegroting en rapportage, bijsturen en aanleveren aan de manager projecten.
 • Signalering van meer- en minderwerk en bestekswijzigingen samen met uitvoerders.
 • Het opmaken van (af-)rekeningen van projecten.
 • Het toezien op de juiste werkwijze op de projecten zoals inzet materiaal en personeel in samenspraak met de uitvoerder, volgens VCA en ISO 9001 certificering.
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie.
 • Goed functioneren van medewerkers en goede werksfeer.
Opleiding en ervaring

Hij/Zij moet beschikken over:

 • Een brede bouwkundige opleiding op MBO/HBO-niveau c.q. kaderopleiding of bachelor (bouw).
 • Ruime ervaring in voorbereiding en uitvoering.
 • Leidinggevend vermogen.
 • Kostenbesef.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-heid.
 • Kennis van de in het werk toe te passen technieken, moderne plannings- en organisatietechnieken.
 • VCA-VOL.
 • Kennis van calculatie, kostenbewaking en plannings-programma’s.

Hij/Zij moet op de hoogte zijn van:

 • Veiligheidsvoorschriften.
 • Wettelijke bepalingen en normen.
 • Besteksbepalingen.
 • CAO- en arbeidsvoorwaarden.
 • Bouwmaterialen markt.
 • Ontwikkeling in zijn vakgebied.
 • Wettelijke van toepassing zijnde milieubepalingen.

En dit voor België en Nederland

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift

Competenties
 • Plannen en organiseren.
 • Creativiteit.
 • Flexibiliteit.
 • Klantgerichtheid.
 • Samenwerken.
 • Initiatief.
Bevoegdheden

Procuraties volgens hoofdstuk 3 van het KAM handboek

Doel

Het toezicht houden en leiding geven aan een of meer bouwvakkers, al dan niet meewerken.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het in opdracht van de uitvoerder uitvoeren van opdrachten als meewerkend voorman en geeft hierbij leiding aan een groep bouwvakkers.
 • Het toezien op de maatvoering en het beoogde kwaliteitsniveau.
  Het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige metingen vanaf tekeningen of gegeven maten van de uitvoerder.
 • Het indelen van het werk onder de medewerkers, ziet toe op veiligheid en arbeidsomstandigheden, orde en netheid op de bouwplaats en instrueert en controleert de toegevoegde medewerkers.
 • Voor inachtneming van de werk- en schafttijden en heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • Toezicht houden op milieuvoorschriften.
Opleiding en/of ervaring
 • Vakman of gelijkwaardig door ervaring.
 • Diploma VCA I.
 • Indien nodig beschikt hij/zij over een hijsbewijs en een diploma vorkheftruck
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Verantwoordelijkheid

Hij/zij is verantwoordelijk voor:

De werkverdeling en uitvoering van de opdracht van de uitvoerder, in het bijzonder lettend op de veiligheid, het juiste en efficiënte gebruik van ter beschikking gesteld materieel en gereedschap.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/Organiseren
Plaats in de organisatie

Staat direct onder de uitvoerder.

Habenu-van de Kreeke Bouw

Doel

Het voorbereiden van werken en uitvoering van kostenbewaking per project en zelfstandig/onder begeleiding  maken van kostprijsbegrotingen.

Taken

Hij/Zij zorgt voor:

 • Planning en kostenbewaking projecten
 • Voorbereiding van de inkoop d.m.v. offerte vergelijkingen
 • Invoeren van de werkbegroting in de kostenbewaking
 • Uitwerken van geconstateerde meerwerken
 • Signaleert aan de manager van de stand van werken
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de kostenbewaking van projecten
 • Zorgt voor de behandeling van prijsaanvragen.
 • Bestudeert bestek en tekeningen en haalt alle relevante informatie eruit.
 • aan de hand van bestek en tekeningen materialen uittrekken, bewerken, vaststellen en normeren en prijzen vaststellen.
 • Berekent aan de hand van door hem opgestelde planningen en projectorganisatie de indirecte kosten voor het project.
 • Vraagt offertes aan bij leveranciers en onderaannemers en beoordeelt de ontvangen offertes op volledigheid en correctheid, maakt prijsspiegels en verwerkt de gekozen prijs in de begroting.
 • Woont bijeenkomsten bij voor inlichtingen en aanwijzingen ten behoeve van bestedingen met inbegrip van het uitvoeren van terreinverkenningen.
 • Maakt kostprijsbegrotingen aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens in het calculatieprogramma METACOM.
 • Doet tussentijds verslag bij de hoofd calculatie over de inhoud en de voortgang van de calculatie.
 • Tijdens het maken van de begroting alert zijn op zgn. kritische punten. Deze registreren en bij de bespreking van de begroting inbrengen.
 • Bedenkt indien nodig creatieve alternatieven op het bestek om tot goede oplossing en aanpak van het werk te komen.
 • Zorgt dat de inschrijving tijdig gereed is .
 • Maakt kostenramingen aan de hand van schetsen.
 • Levert een bijdrage aan een efficiënte kosten- en materialendocumentatie
 • Doet kostprijsanalyses.
 • Werkt, indien de klant dit vraagt, in bouwteam; calculator denkt mee om creatieve kostenbesparende bouwkundige of uitvoeringstechnische oplossingen in het ontwerp voor te stellen
 • Bij opdracht zorgen voor een goede overdracht naar uitvoering / bij niet-opdracht archiveert hij.
 • Verricht neventaken in werkvoorbereiding en administratie

Hij/Zij moet beschikken over:

 • Bouwkundige kennis op MBO-niveau, bachelor bouw of industrieel ingenieur.
 • Enkele jaren ervaring op werkvoorbereiding
 • Cijfermatig inzicht.
 • Analytisch denkvermogen.
 • Affiniteit met automatisering
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
 • meerdere jaren ervaring op calculatiegebied.
 • kennis van werkmethoden en normen, capaciteiten en producties.
Verantwoordelijkheid

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Verantwoordelijk voor het werken volgens ISO
 • Klaarmaken werkmappen voor de uitvoering
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in Metacom door de uitvoering
 • Signaleren van meerwerken op de dagrapporten
 • Op tijd aanleveren kostenbewaking per project aan de manager
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-
  meldingen, andere benodigde vergunningen
  zorgt voor een efficiënte organisatie van arbeid en overige
  productiemiddelen , evenals voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de calculaties voor de aanbesteding.
 • is verantwoordelijk voor het klaar maken van de kostprijs en aanbestedingsbescheiden
 • is verantwoordelijk  voor het klaarmaken van een offerte met vermelding van de bijbehorende algemene voorwaarden
 • Bij opdracht zorgdragen voor een correcte overdracht, en anders zorgen dat het juist gearchiveerd wordt.
Wat vragen we van je?
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Nauwkeurigheid
 • Creativiteit

Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice

Doel

De schilder verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van behang- en schilderwerkzaamheden onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid
 • Alle voorkomende schildertechnieken.
 • Egaliseren wanden en plafonds.
 • Aanbrengen behang.
 • Kitwerk
 • Voorbehandelen ondergronden te schilderen objecten
Taken
 • Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende schilderwerkzaamheden, zoals op wanden, kozijnen, plafonds, muren, deuren etc.
 • Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van behangwerkzaamheden
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
Opleiding en/of ervaring
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Plaats in de organisatie

De schilder werkt in de buitendienst en ressorteert onder het hoofd technische zaken  en rayonleiders.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Doel:

De tegelzetter verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van tegelwerk bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid:
 • Het zetten van tegels op wanden, vloeren etc.
 • Stelwerkzaamheden.
 • Cement tegelwerk.
 • Lijmwerk.
 • Stucwerk.
Taken:
 • Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende tegelwerk.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieueisen in acht nemen.
Opleiding en/of ervaring:
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Doel

In de functie van allround onderhoudsmonteur verzorg je zelfstandig of in teamverband de uitvoering van onderhoudsopdrachten in de ruimste zin des woords of uitvoering van aannemingsovereenkomsten. Hierbij is het noodzakelijk dat je bereid bent tot het verrichten van de bereikbaarheidsdienst (ca. 2 keer een week per jaar). Een rijbewijs BE is een vereiste.

Bij deze functie hoort een bepaalde  flexibiliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast ben je het visitekaartje van de organisatie, dus klantgericht en contactvaardig.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden en opdrachten zoals bij voorbeeld het plaatsen van een keukenblok, het afhangen van deuren, aanbrengen van gipsplafonds, het verplaatsen van een stopcontact, het aanleggen/repareren van eenvoudig tegelwerk en/of sanitair. Voor al de voorkomende werkzaamheden dien je probleemoplossend te werk te gaan,  zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Doel

De loodgieter verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van loodgieters werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten.

Verantwoordelijkheid

Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden in de ruimste zin des woords

Taken
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Opleiding en/of ervaring
 •  LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
Plaats in de organisatie

De loodgieter werkt in de buitendienst ressorteert onder het hoofd technische zaken en rayonleiders.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Van de Kreeke Speciale technieken

Doel:

Als medewerker bedrijfsbureau/planner ben je voornamelijk bezig met het inplannen van de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast behoren ook andere administratieve werkzaamheden tot je taken pakket, zoals het verwerken van de dag administratie en het opmaken van offertes. Wat deze functie zo leuk maakt, is dat niet één dag hetzelfde is. Iedere dag is namelijk weer een uitdaging,  jij bent degene die ervoor zorgt dat de planning zo optimaal mogelijk wordt ingedeeld.

Wat vragen we van jou ?
 • Je bent enthousiast en kan dit ook goed overbrengen op je collega’s
 • Je bent rustig in omgang en kan in geval van veranderingen kort op de bal spelen en aanpassen (flexibel)
 • Je kunt goed plannen en organiseren
 • Je bent communicatief vaardig, zowel naar je collega’s als ook naar klanten
 • Je bent service gericht
 • Je werkt resultaatgericht en neemt graag initiatief
 • Voortgang bewaken
 • Je bent secuur en staat erop dat jouw collega’s hun werkzaamheden correct en goed voorbereid aangereikt krijgen. Je hanteert hierbij het principe FOUTVRIJ VAN MIJ!
 • MBO werk- en denkniveau
 • Minimaal een aantal jaren relevante werkervaring
 • Affiniteit met techniek
Doel:

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen riool reparaties / renovaties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • Het opslaan en beheren van (inspectie) gegevens.
 • Correct en volledig invullen van inmeetstaat ten behoeve van plaatsen deelreparaties en inmeten / openen inlaten bij reliningen
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel.
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel.
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon.
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is.
 • Bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor:

Het op een correcte wijze uitvoeren van riool reparaties en of renovaties met het daartoe beschikbare materieel.
Voert werkzaamheden uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek.
Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
Plant de reiniging dagelijks tbv zijn werkzaamheden iom de planning.
Opmaken van corrigerende maatregelen.

Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring
 • Diploma P/A (niet vereist)
 • Diploma VCA I
 • Rijbewijs BE-C
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Competenties:

Plannen en organiseren
Flexibiliteit
Samenwerken
Klantgerichtheid
Integriteit
Nauwkeurig

Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van rioolreparatie en renovatie werkzaamheden.

Doel

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen rioolinspecties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • Het opslaan en beheren van inspectiegegevens.
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Een correcte uitvoering van de inspectiewerk-zaamheden conform NEN3399/SB250 en conform eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever. In het bijzonder vermelden we de opdrachten die onder ISO/IEC 17025 vallen.
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel.
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is
 • In het kader van ISO17025 heeft de inspecteur ook de bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor:

 • Het op een correcte wijze uitvoeren van rioolinspecties met het daartoe beschikbare materieel
 • Voert inspecties uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek inspecteur.
 • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
 • Plant de reiniging tbv zijn inspectie-opdracht
 • Opmaken van corrigerende maatregelen
Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring.
 • Diploma visuele inspectie van riolen conform NEN 3399.
 • Diploma P/A (niet vereist).
 • Diploma VCA I
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Competenties:
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Nauwkeurig
Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van camera-onderzoek onder accreditatie van ISO/IEC 17025.

ABZ Infra