ict

Author

Maatregelen COVID-19

Hieronder volgen een aantal maatregelen en tips m.b.t. het Coronavirus die we voor onze bedrijven hebben besproken.


13-03-2020 16:00u , Nuth

Hieronder nog enkele aanvullende maatregelen voor kantoren en keten m.b.t. het coronavirus:

 • Indien aanwezig het verhogen van mechanische ventilatie, ramen opzetten e.d.
 • Extra aandacht voor het schoonmaken van deurkrukken.
 • Indien handdoeken toch noodzakelijk zijn, sneller tot vervanging overgaan.
 • Nog meer rekening houden met hygiëne bij gebruik van gezamenlijke zaken zoals materieel, schrijfwaren, telefoons, kopieerapparaten, koffiemachines, snoeppotten (tijdelijk verwijderen) enz.
 • Kortom; gezond verstand in de omgang met elkaar.

13-03-2020 13:00u , Nuth
 1. Crisisteam.

Er is een crisisteam ingericht dat bestaat uit Serge Vreuls, René Lerschen, René Knols, Johan Vlassaks,

Laurent Habets en Frank Aendekerk.

Iedere morgen komt dit team om 08:30 bij elkaar om de situatie van dat moment tegen het licht te houden om maatregelen en/of afspraken bij te stellen dan wel nieuwe uit te vaardigen. Ieder lid heeft een eigen back-up voorzien.

 

 1. Landelijke besluiten/beslissingen.

Onze maatregelen worden in lijn genomen met de landelijke besluiten/beslissingen, gericht op verdere verspreiding van het virus. Vandaar ook de tip om regelmatig de volgende sites te raadplegen;

Voor Nederland de site van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Voor België de site van de FOD https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

 1. Contactmomenten vermijden.
 • Probeer zoveel mogelijk sociale contactmomenten te vermijden. De beide overheden hebben dit ook al uitgevaardigd. Vakantieplannen worden eveneens afgeraden.
 • Pauze- en schafttijden zoveel mogelijk in overleg met de leidinggevende spreiden dan wel in tijdstippen opsplitsen. Neem fysiek voldoende ruimte van elkaar.
 • Thuiswerken na overleg met de manager.
 • De reguliere overlegmomenten in onze bedrijven zijn door het crisisteam tegen het licht gehouden. Een aantal hiervan worden uitgesteld. De betreffende manager informeert de medewerkers.
 • Externe (werk)afspraken zoveel mogelijk vermijden en alternatieven als Skype of WhatsApp hiervoor te gebruiken.
 • Indien er toch een bijeenkomst is waar je aanwezigheid noodzakelijk is, informeer dan altijd van te voren of er iemand symptomen heeft. Je kunt dan alsnog niet deelnemen of de bijeenkomst afzeggen.

 

 1. Externe informatie.

Deze maatregelen worden eveneens op onze website en bedrijfsapp geplaatst. Wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen worden ook via deze media gedeeld zodat ook externen hiervan notie kunnen nemen.

Daarnaast wordt een aantal opdrachtgevers door de managers via de e-mail geïnformeerd.

 

 1. Afwezig van het werk.
 • Bij een ziekmelding geldt de huidige procedure. De arbo- en of preventiediensten zullen zoals gebruikelijk worden geïnformeerd.
 • Andere vormen van afwezigheid als er niet gewerkt kan worden communiceer je direct met je manager. Hierbij valt te denken aan:
  • een mogelijke verplichting tot quarantaine
  • het wegvallen van onderaannemers
  • geen mogelijkheid tot kinderopvang

zodat dit goed geadministreerd kan worden.

 

 1. Specifieke maatregelen voor de monteurs van Vastgoedservice en de operators van SRT.

Deze specifieke maatregelen zijn al gericht gecommuniceerd. Voor de volledigheid hieronder nog eens deze maatregelen.

 • Men komt zo weinig mogelijk naar kantoor, enkel in uitzonderlijke noodzaak. Dit gebeurt altijd in overleg met je klantcoördinator/planner. De urenlijsten bij Vastgoedservice worden afgegeven via het loket.
 • Indien men arriveert op een adres waar een bewoner ziekelijk uitziet of symptomen vertoond (snotneus, hoesten, keelpijn, niezen), dan mag hier naar gevraagd worden en zal in overleg met de klantcoördinator/planner het vervolg worden afgestemd.
 • Bij spoedmeldingen waarbij sprake is van symptomen zoals in punt 2 benoemd dient men de bewoners ervan te weerhouden om in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Weigert deze bewoner, dan mag men het pand/de woning verlaten waarbij eerst de klantcoördinator/planner wordt geïnformeerd.
 • Verder gelden uiteraard de richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en vergeet niet de preventieve voorzorgsmaatregelen zoals het vermijden van fysiek contact (handen geven), regelmatig handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en papieren zakdoeken te gebruiken.
 • Als men zichzelf ziek begint te voelen, meldt dit meteen aan de klantcoördinator/planner.

 

 1. Zelfcontrole.

Het nieuwe Coronavirus vertoont mogelijk dagenlang geen teken van infectie.  De volgende zelfcontrole kun je iedere ochtend doen in een omgeving met schone lucht: haal diep adem en houd je adem langer dan 10 seconden in.  Als je het succesvol voltooit zonder hoesten, zonder ongemak, stijfheid of beklemming, enz., bewijst het dat er geen fibrose in de longen is, wat in principe geen infectie aangeeft.

 

 1. Preventieve maatregelen.

Naast de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen zoals het fysiek contact vermijden (geen handen geven), regelmatig de handen te wassen, hoesten/niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken is het ook goed om ervoor te zorgen dat de mond en de keel vochtig zijn.  Neem minstens elke 15 minuten een paar slokjes water.  Waarom?  Zelfs als het virus in je mond komt, zullen drinkwater of andere vloeistoffen ze door je keel en in de maag spoelen.  Eenmaal daar zal je maagzuur al het virus doden.  Als je niet regelmatig genoeg water drinkt, kan het virus je luchtpijp en in de longen binnendringen.  Dat is heel gevaarlijk.

Gorgelen met een eenvoudige oplossing van zout in warm water is ook een goede preventie.

Serge Vreuls (49) neemt algemene leiding Habenu-van de Kreeke en van de Kreeke bedrijven op

We zijn fier u heden te kunnen aankondigen dat de aandeelhouders van Habenu-van de Kreeke Groep en van de Kreeke Beheer, dhr. Serge Vreuls heeft benoemd tot algemeen directeur, zowel voor onze Belgische als Nederlandse activiteiten.

Serge begon zijn carrière in 1993 bij van de Kreeke wegenbouw als boekhouder. Na een mooie carrière binnen het bedrijf werd hij in 2005 benoemd tot financieel directeur. Vanaf 2010 was hij verantwoordelijk voor het Nederlandse deel van de bedrijven. Per 1 november 2019 is hij algemeen directeur van de hele groep.

Serge Vreuls: “Het is voor mij een hele eer het vertrouwen te krijgen van de families van de Kreeke en Habets om de algemene leiding op mij te nemen. Mijn focus zal erin liggen de strategie verder uit te rollen. Enkele speerpunten zijn ongetwijfeld onze eigen academie, de verdere digitalisering en de focus op ons menselijk kapitaal.”

Met de aanstelling van Serge Vreuls zal Bas van de Kreeke, de belangrijkste aandeelhouder, meer tijd krijgen om te ondernemen en te innoveren.

Bas van de Kreeke: “Het is met veel vertrouwen dat ik het bedrijf in handen geef van Serge en ons ervaren management-team. Ik ben en blijf de trouwste supporter van dit mooie bedrijf. Voor mij komt er nu tijd vrij om nog meer te focussen op innovatie en ondernemen. De wereld verandert razendsnel en ik zie hierin niets dan kansen. Ik zal me inzetten om nieuwe concepten te ontwikkelen die wellicht ook voor het bedrijf weer nuttig zullen zijn.”

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vormen samen een groep bedrijven actief in de wegenbouw, bouw, leiding- en betontechniek en vastgoedservice, die alle bouwfacetten tot in de puntjes beheersen. De bedrijvengroep heeft 220 medewerkers en zet 60 miljoen euro om, ongeveer gelijk verdeeld over België en Nederland.

Junior bouwteam dag op BS St. Dionysius

2de Junior Bouwteam dag Habenu-van de Kreeke: meer energie dan de zon !

 

Onder een stralende zon, trokken meer dan 80 school kinderen naar de bouwplaats van het Woonzorgcentrum te Schinnen.

De aannemer Habenu- van de Kreeke en V/Architect van het woonzorgcentrum sloegen de handen in elkaar om de kinderen van de St Dionysius school wegwijs te maken in de wondere wereld van de bouw.

‘Spelenderwijs wouden we de kinderen laten zien dat bouwen heel wat meer is dan enkel stenen stapelen op elkaar’, legt Ron Habets directeur van Habenu-van de Kreeke bouw uit. Bouwen is teamwork, waarin heel wat ‘coole’ jobs te vinden zijn voor meisjes en jongens.

‘Zo kan wie graag minecraft speelt, zijn of haar hart ophalen in een architecten bureau’, lichten Piet Vrencken en Pascal Stegers al lachend toe.

‘ In de klas, ontdekten de kinderen de verschillende activiteiten en rollen binnen het bouwproces. Op de bouwplaats stelden onze vakmannen, de verschillende materialen en gereedschappen voor.  We vonden het belangrijk de kinderen te laten kennismaken met het hele project team.

Bouwen is en blijft mensenwerk gestoeld op veel enthousiasme, vakmanschap én samenwerking. De positieve energie én interesse van de kinderen uit onze eigen buurt, maakten ons als regionale aannemer en architecten bureau alvast ontzettend blij.

Go to gemba – Najaar 2018

Ons management team heeft vorige week bij diverse afdelingen binnen onze bedrijven meegelopen voor een dag. Deze leerzame maar ook gezellige dag was ook dit keer weer een succes!

Certificaat Sociale Ondernemer behaald!

Onlangs hebben wij Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op!

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Habenu-van de Kreeke / Van de Kreeke op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen

 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Habenu-van de Kreeke / Van de Kreeke staat op dit moment op Trede 2 en dit houdt het volgende in.

Wij presteren ruim bovengemiddeld als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

 

Voor meer uitleg over PSO verwijzen we u naar het filmpje:

PSO in twee minuten:    https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-uitgelegd-in-twee-minuten.

 

Nog meer betrokkenheid

Uiteraard zijn we trots op het behalen van dit certificaat maar we zullen verder blijven werken aan onze maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Met veel plezier gaan we de komende tijd met meerdere partners werken aan een ‘sociale’ bouwonderneming. We zullen u periodiek informeren over de stand van zaken met betrekking tot dit initiatief.

Namens alle medewerkers van Habenu-van de Kreeke / Van de Kreeke

Wij zoeken 50+ers om mee te werken aan het innovatieproject BENO’LIM !

Herinner je ons project Mutatie + ? In dit Vlaamse proeftuin project renoveerden we woningen op 10 dagen tijd met oog voor energie, comfort en universal design.

Het resultaat: vlot toegankelijke en praktisch bruikbare woningen, met een comfortabel binnenklimaat én een mooie lichtinval.

Warsco, Habenu-van de Kreeke en Thermad-Brink willen in het project BENO’LIM een stapje verder gaan !

BENO’LIM ontwikkelt een virtuele catalogus specifiek voor 50+’ers met interesse voor een comfortabele woninguitbreiding …

In de catalogus kan je snuisteren om ideeën op te doen. Hierbij kan je onze units zelf vorm geven op jouw maat: om virtueel te zien wat je later echt bouwen wil !

 

Om deze catalogus uit te tekenen, zoekt BENO’LIM 50+’ers voor een interactieve ontwerp sessie, die plaats vindt op donderdag 27 september van 13.30 tot 16.00 bij Warsco Units te Genk.

Voorkennis is niet nodig. Je persoonlijke mening is ons goud waard.

Hou je van een gezellig middagje uit ? Wil je graag weten waar ons bedrijf momenteel mee bezig is ….en help je ons graag mee een stapje vooruit ?

Schrijf je dan in voor 20/9 via een mailtje naar gvanham@habenu-vandekreeke.com. Of bel ons op het nummer +32491.86.17.17 (Ann) en +316-14 461 914 (Gerdie). Voor eventueel gezamenlijk vervoer neem contact op met ons.

Fietsen door het Water bij ‘World’s Greatest places’ door Time

Het prestigieuze Amerikaanse weekblad Time Magazine heeft Fietsen door het Water in Bokrijk uitgeroepen tot één van de Top 100 plekken wereldwijd die je absoluut moet gezien hebben. De jongste attractie op het Limburgse fietsroutenetwerk is zelfs de enige Belgische locatie in die nieuwe Top 100 van ‘World’s Greatest Places’.
Wij zijn erg trots dat we als aannemer dit prachtige project hebben mogen realiseren voor de Provincie Limburg.

Om de overige mooiste plekken op de wereld te bekijken klik hier.

Landelijke primeur: Van de Kreeke Speciale Technieken installeert Heliscreens in Landgraaf

Van de Kreeke Speciale Technieken heeft in Landgraaf een betonconstructie met voorzuiveringsinstallatie gerealiseerd waarbij rioolwater gefilterd wordt voordat het overstort in een buffer. De voorzuivering werkt met de zogenaamde “Heliscreens”.

Een Heliscreen is een grote zeef in de vorm van een buis, waar tijdens een flinke regenbui rioolwater vermengd met regenwater doorheen stroomt. In de buis zitten gaatjes met een diameter van zes millimeter, waar water en fijne stoffen doorheen kunnen. Hiermee wordt vuil zoals tissues, papier, hout, plastic ed. tegengehouden door de Heliscreens.