Certificaat Sociale Ondernemer behaald!

Onlangs hebben wij Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op!

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Habenu-van de Kreeke / Van de Kreeke op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen

 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Habenu-van de Kreeke / Van de Kreeke staat op dit moment op Trede 2 en dit houdt het volgende in.

Wij presteren ruim bovengemiddeld als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

 

Voor meer uitleg over PSO verwijzen we u naar het filmpje:

PSO in twee minuten:    https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-uitgelegd-in-twee-minuten.

 

Nog meer betrokkenheid

Uiteraard zijn we trots op het behalen van dit certificaat maar we zullen verder blijven werken aan onze maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Met veel plezier gaan we de komende tijd met meerdere partners werken aan een ‘sociale’ bouwonderneming. We zullen u periodiek informeren over de stand van zaken met betrekking tot dit initiatief.

Namens alle medewerkers van Habenu-van de Kreeke / Van de Kreeke