Maatregelen COVID-19

Hieronder volgen een aantal maatregelen en tips m.b.t. het Coronavirus die we voor onze bedrijven hebben besproken.


13-03-2020 16:00u , Nuth

Hieronder nog enkele aanvullende maatregelen voor kantoren en keten m.b.t. het coronavirus:

 • Indien aanwezig het verhogen van mechanische ventilatie, ramen opzetten e.d.
 • Extra aandacht voor het schoonmaken van deurkrukken.
 • Indien handdoeken toch noodzakelijk zijn, sneller tot vervanging overgaan.
 • Nog meer rekening houden met hygiëne bij gebruik van gezamenlijke zaken zoals materieel, schrijfwaren, telefoons, kopieerapparaten, koffiemachines, snoeppotten (tijdelijk verwijderen) enz.
 • Kortom; gezond verstand in de omgang met elkaar.

13-03-2020 13:00u , Nuth
 1. Crisisteam.

Er is een crisisteam ingericht dat bestaat uit Serge Vreuls, René Lerschen, René Knols, Johan Vlassaks,

Laurent Habets en Frank Aendekerk.

Iedere morgen komt dit team om 08:30 bij elkaar om de situatie van dat moment tegen het licht te houden om maatregelen en/of afspraken bij te stellen dan wel nieuwe uit te vaardigen. Ieder lid heeft een eigen back-up voorzien.

 

 1. Landelijke besluiten/beslissingen.

Onze maatregelen worden in lijn genomen met de landelijke besluiten/beslissingen, gericht op verdere verspreiding van het virus. Vandaar ook de tip om regelmatig de volgende sites te raadplegen;

Voor Nederland de site van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Voor België de site van de FOD https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

 1. Contactmomenten vermijden.
 • Probeer zoveel mogelijk sociale contactmomenten te vermijden. De beide overheden hebben dit ook al uitgevaardigd. Vakantieplannen worden eveneens afgeraden.
 • Pauze- en schafttijden zoveel mogelijk in overleg met de leidinggevende spreiden dan wel in tijdstippen opsplitsen. Neem fysiek voldoende ruimte van elkaar.
 • Thuiswerken na overleg met de manager.
 • De reguliere overlegmomenten in onze bedrijven zijn door het crisisteam tegen het licht gehouden. Een aantal hiervan worden uitgesteld. De betreffende manager informeert de medewerkers.
 • Externe (werk)afspraken zoveel mogelijk vermijden en alternatieven als Skype of WhatsApp hiervoor te gebruiken.
 • Indien er toch een bijeenkomst is waar je aanwezigheid noodzakelijk is, informeer dan altijd van te voren of er iemand symptomen heeft. Je kunt dan alsnog niet deelnemen of de bijeenkomst afzeggen.

 

 1. Externe informatie.

Deze maatregelen worden eveneens op onze website en bedrijfsapp geplaatst. Wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen worden ook via deze media gedeeld zodat ook externen hiervan notie kunnen nemen.

Daarnaast wordt een aantal opdrachtgevers door de managers via de e-mail geïnformeerd.

 

 1. Afwezig van het werk.
 • Bij een ziekmelding geldt de huidige procedure. De arbo- en of preventiediensten zullen zoals gebruikelijk worden geïnformeerd.
 • Andere vormen van afwezigheid als er niet gewerkt kan worden communiceer je direct met je manager. Hierbij valt te denken aan:
  • een mogelijke verplichting tot quarantaine
  • het wegvallen van onderaannemers
  • geen mogelijkheid tot kinderopvang

zodat dit goed geadministreerd kan worden.

 

 1. Specifieke maatregelen voor de monteurs van Vastgoedservice en de operators van SRT.

Deze specifieke maatregelen zijn al gericht gecommuniceerd. Voor de volledigheid hieronder nog eens deze maatregelen.

 • Men komt zo weinig mogelijk naar kantoor, enkel in uitzonderlijke noodzaak. Dit gebeurt altijd in overleg met je klantcoördinator/planner. De urenlijsten bij Vastgoedservice worden afgegeven via het loket.
 • Indien men arriveert op een adres waar een bewoner ziekelijk uitziet of symptomen vertoond (snotneus, hoesten, keelpijn, niezen), dan mag hier naar gevraagd worden en zal in overleg met de klantcoördinator/planner het vervolg worden afgestemd.
 • Bij spoedmeldingen waarbij sprake is van symptomen zoals in punt 2 benoemd dient men de bewoners ervan te weerhouden om in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Weigert deze bewoner, dan mag men het pand/de woning verlaten waarbij eerst de klantcoördinator/planner wordt geïnformeerd.
 • Verder gelden uiteraard de richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en vergeet niet de preventieve voorzorgsmaatregelen zoals het vermijden van fysiek contact (handen geven), regelmatig handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en papieren zakdoeken te gebruiken.
 • Als men zichzelf ziek begint te voelen, meldt dit meteen aan de klantcoördinator/planner.

 

 1. Zelfcontrole.

Het nieuwe Coronavirus vertoont mogelijk dagenlang geen teken van infectie.  De volgende zelfcontrole kun je iedere ochtend doen in een omgeving met schone lucht: haal diep adem en houd je adem langer dan 10 seconden in.  Als je het succesvol voltooit zonder hoesten, zonder ongemak, stijfheid of beklemming, enz., bewijst het dat er geen fibrose in de longen is, wat in principe geen infectie aangeeft.

 

 1. Preventieve maatregelen.

Naast de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen zoals het fysiek contact vermijden (geen handen geven), regelmatig de handen te wassen, hoesten/niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken is het ook goed om ervoor te zorgen dat de mond en de keel vochtig zijn.  Neem minstens elke 15 minuten een paar slokjes water.  Waarom?  Zelfs als het virus in je mond komt, zullen drinkwater of andere vloeistoffen ze door je keel en in de maag spoelen.  Eenmaal daar zal je maagzuur al het virus doden.  Als je niet regelmatig genoeg water drinkt, kan het virus je luchtpijp en in de longen binnendringen.  Dat is heel gevaarlijk.

Gorgelen met een eenvoudige oplossing van zout in warm water is ook een goede preventie.