Verkavelingen en bestemmingsplannen

Grote infrastructuurwerken, zoals de aanleg van wegen en parkeerterreinen, bevorderen de mobiliteit van steden en gemeenten. Wegenwerken omvatten alle oppervlakteverharding en de plaatsing van de bijbehorende funderingen. Hierbij kunnen verschillende materialen worden aangewend: asfaltverhardingen van diverse types in een of verschillende lagen, gewapend of ongewapend beton, bestratingmaterialen (betonplaten, keien, klinkers en tegels).

Onze jarenlange ervaring in het aanleggen van wegen, pleinen en parkeerterreinen is een grote troef bij de voorbereiding en uitvoering. Bovendien zijn onze goed opgeleide calculators, werkvoorbereiders, projectleiders en uitvoerders in staat om creatieve uitvoeringsmethodes te bedenken om overlast te minimaliseren.

Naast de correcte uitvoering kan ons team ook al in de ontwerpfase meedenken en zelfs uitwerken (Design & Construct)