Bergbezinkbassin en RWZI

Toepassingsgebied

Met de aanleg van bergbezinkbassins (grote ondergrondse kelders) realiseren we voor steden en gemeenten een betere afvoer van riool- en regenwater tijdens heftige regenbuien. In die gevallen vindt overstort van rioolwater plaats op het oppervlaktewater (open water zoals grote vijvers, rivieren, kanalen e.d.). Het ondergrondse bergbezinkbassin fungeert als een tijdelijke buffer voor het overschot aan vuil rioolwater, dat anders in vijvers, rivieren, kanalen, etc terecht komt en het vervuilt. Het vuil uit het rioolwater blijft achter in het bergbezinkbassin en het water stroomt uiteindelijk door naar de waterzuivering.

Troeven

Door de kennis van bouw én wegenbouw hebben we ons kunnen specialiseren in betonwerken, vooral op locaties onder de grond en in of nabij het (grond)water. We leggen bergbezinkbassins aan in een korte periode en met zo minimaal overlast voor de omgeving.

Toepassingsgebied

Met de aanleg van bergbezinkbassins (grote ondergrondse kelders) realiseren we voor steden en gemeenten een betere afvoer van riool- en regenwater tijdens heftige regenbuien. In die gevallen vindt overstort van rioolwater plaats op het oppervlaktewater (open water zoals grote vijvers, rivieren, kanalen e.d.). Het ondergrondse bergbezinkbassin fungeert als een tijdelijke buffer voor het overschot aan vuil rioolwater, dat anders in vijvers, rivieren, kanalen, etc terecht komt en het vervuilt. Het vuil uit het rioolwater blijft achter in het bergbezinkbassin en het water stroomt uiteindelijk door naar de waterzuivering.

Troeven

Door de kennis van bouw én wegenbouw hebben we ons kunnen specialiseren in betonwerken, vooral op locaties onder de grond en in of nabij het (grond)water. We leggen bergbezinkbassins aan in een korte periode en met zo minimaal overlast voor de omgeving.