(Bijna) energieneutraal renoveren van woningen

Project Mutatie+

Als leadpartner in het innovatieproject Mutatie+ (www.mutatieplus.eu) richten we ons het levensloopbestendig renoveren van (sociale) woningen tijdens hun leegstand tot bijna-energie neutrale (BEN-) woningen met extra aandacht voor leefcomfort en levenslang wonen. Gelijktijdige aanpassingen op het vlak van energievoorziening en leefbaarheid leiden tot belangrijke besparingen in tijd en geld. Wij zijn hierin de uitvoerende partij. Wij hebben de ervaring om te werken uitwisselbare modules en innovatieve koppelingen tussen technologie, bouwdelen en installaties waardoor er op korte tijd woningen gerealiseerd kunnen worden die aanpasbaar zijn aan de verschillende woonbehoeftes van de bewoners afhankelijk van hun levensfase.

Gesteund door de overheid, komen we tegemoet aan de vraag naar betaalbare en energiezuinige huisvesting voor iedereen, in de tijd aanpasbaar in functie van de wensen van de bewoner.