DIH (Dutch Innohouse)

Toepassingsgebied

Wij bouwen samen met onze partner, Dutch Innohouse, vraaggerichte woningen. De klant kan met behulp van een innovatieve online tool zijn woning zelf samenstellen en keuzes maken aangaande de indeling, architectuur en opties. Dit geeft behalve een gevoel van vrijheid, een helder inzicht in de kosten van de woning.

Troeven

Door sterke partners te kiezen die complementair zijn wordt een industrieel bouwproces ingericht. Daarnaast werken we samen met kennisinstituten. Dit stimuleert innovatief ondernemerschap door een sterke onderlinge samenwerking van overheden, kennisinstellingen en ondernemers: het Triple Helix werkmodel. Bij de samenwerking gaat speciale aandacht uit naar het vermijden van onnodige overlap bij elkaars activiteiten: Lean and Mean.