Dichten van scheuren

Toepassingsgebied

In de barst of de waterdoorlatende plaats worden injectienippels aangebracht. Vervolgens wordt een waterreactieve grout geïnjecteerd, waarbij men er zorg voor draagt dat de lekkage volledig omhuld wordt. Na volledige uitharding van de grout is deze voldoende elastisch om de afdichting te verzekeren. De afdichting is niet afbreekbaar door micro-organismen, is niet toxisch voor het milieu en brengt bij uitvoering volgens de regels van de kunst de gezondheid van de werknemer niet in gevaar.

Behalve het dichten van scheuren voeren we ook injecties uit tegen opstijgend vocht en kunt u bij een beroep op ons doen voor scherminjecties (gelinjecties).

Bekijk de gedetailleerde productfiche van scheurinjecties voor de specifieke eigenschappen en technische gegevens.