Huybheide Renovatie Zorgwoning

 

Renovatie woningen


Toepassingsgebied

We voeren renovatiewerken uit aan woningen voor vastgoedeigenaars, woningcorporaties/ huisvestingsmaatschappijen, VVE’s en VME’s. Dit kan gaan om kleine en grote aanpassingswerken, vernieuwingen en verbouwingen, aan- en uitbouw. U kunt op ons een beroep doen voor specifieke bouwactiviteiten of voor een totaalproject. In panden waar bewoners aanwezig zijn, zorgen we voor duidelijke informatie en de nodige flexibiliteit.

Troeven

We werken met ervaren projectleiders en uitstekende, eigen vakmensen. Daarnaast kunnen we rekenen op een geselecteerde groep van onderaannemers en leveranciers die dezelfde hoogstaande kwaliteit leveren en hun afspraken nakomen. We leveren een transparant bestek, vaste planning en gericht advies naar maximaal comfort, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Overlast voor bewoners en omwonenden wordt tot een minimum beperkt. Door optimalisatie van onze werkprocessen beperken we de doorlooptijd tot een absoluut minimum.