Infiltratie kratten

Infiltratiekratten worden tegenwoordig vaak gebruikt voor regenwaterbuffering en –infiltratie. Ze voorkomen dat een grote watermassa op korte termijn afvloeit naar de riolering wat tot overstromingen zou leiden.

Meestal worden infiltratiekratten ingezet als onderdeel van het globale plan voor de waterhuishouding van een terrein of weg. Onze ervaren ingenieurs ontwerpen dergelijke globale plannen.