Korte kous

Toepassingsgebied

Het herstellen van schades aan rioleringen zonder te graven wordt steeds vaker toegepast, zowel voor nieuwe als voor bestaande rioleringen. Vaak vormt een herstelling op de traditionele manier een zware belasting voor de omgeving: de weg moet afgezet en opgebroken worden, het verkeer omgeleid, enz. Soms zijn dergelijke herstellingen zelfs onmogelijk, bijv. als het probleem zich situeert op een onbereikbare plaats.

De techniek heeft zich snel ontwikkeld en tegenwoordig zijn er goede, economisch interessante renovatiemethoden beschikbaar, waarmee de meeste schadebeelden vanuit het riool kunnen worden opgelost.

Wij hebben eigen duurzame methodes ontwikkeld voor een aantal specialistische rioolreparatietechnieken. We werken met de gecertificeerde korte kous-technieken Innerfix® en Link Pipe®. Dit zijn reparatiemethodes voor niet-mantoegankelijke rioleringsbuizen van gres, beton of PVC, waarbij lekkages, scheuren, enz. zowel waterdicht als constructief worden hersteld.

Bekijk de gedetailleerde productfiches van Innerfix® en Link Pipe® voor de specifieke eigenschappen en technische gegevens.