Kousmethode

Toepassingsgebied

Het herstellen van schades aan rioleringen zonder te graven wordt steeds vaker toegepast, zowel voor nieuwe als voor bestaande rioleringen. Vaak vormt een herstelling op de traditionele manier een zware belasting voor de omgeving: de weg moet afgezet en opgebroken worden, het verkeer omgeleid, enz. Soms zijn dergelijke herstellingen zelfs onmogelijk, bijv. als het probleem zich situeert op een onbereikbare plaats.

De techniek heeft zich snel ontwikkeld en tegenwoordig zijn er goede, economisch interessante renovatiemethoden beschikbaar, waarmee de meeste schadebeelden vanuit het riool kunnen worden opgelost.

Wij hebben eigen duurzame methodes ontwikkeld voor een aantal specialistische rioolreparatietechnieken. De gecertificeerde kousmethode (trommelsysteem of IP-Lining) is een zeer snelle en flexibele renovatietoepassing.

Het trommelsysteem wordt toegepast voor het relinen van riolen tussen 2 putten met een (kleine) diameter vanaf 100 mm tot 400 mm. De maximale lengte is afhankelijk van de diameter. Voor de kleinste diameter is dit 70 m en 30 m voor een diameter van 400 mm.

Bekijk de gedetailleerde productfiches van het trommelsysteem voor de (specifieke) eigenschappen en technische gegevens.