Link-pipe

Toepassingsgebied

Het herstellen van schades aan rioleringen zonder te graven wordt steeds vaker toegepast, zowel voor nieuwe als voor bestaande rioleringen. Vaak vormt een herstelling op de traditionele manier een zware belasting voor de omgeving: de weg moet afgezet en opgebroken worden, het verkeer omgeleid, enz. Soms zijn dergelijke herstellingen zelfs onmogelijk, bijv. als het probleem zich situeert op een onbereikbare plaats.

De techniek heeft zich snel ontwikkeld en tegenwoordig zijn er goede, economisch interessante renovatiemethoden beschikbaar, waarmee de meeste schadebeelden vanuit het riool kunnen worden opgelost.

 

Specifieke eigenschappen

De rvs-manchette herstelt de mechanische draagkracht terwijl de geëxpandeerde poly-urethaan de dichtheid verzekert.

Technische gegevens

De rvs-manchette is aan de buitenzijde omhuld met een kunstfolie die geïmpregneerd wordt met een poly-urethaan product.