Meerjarenonderhoudsbegroting uitvoeren

Toepassingsgebied

We verzorgen de aanlevering, via onze gespecialiseerde partners, en de uitvoering van een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) voor ieder vastgoedobject zoals appartementencomplexen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen, bedrijfsgebouwen, enz. Een MJOB maakt de kosten voor onderhoud, vooral voor planmatig onderhoud, inzichtelijk en probeert deze zo gunstig mogelijk in te plannen. Werkzaamheden kunnen geclusterd worden om overlast te beperken, maar ze kunnen ook verschoven of aangepast worden om hoge onderhoudskosten over een jaar of meerdere jaren te spreiden.

Troeven

We werken met ervaren specialisten op onderhoudsgebied die onze klanten van een gedegen en praktisch uitvoerbaar advies voorzien. Speciale software voor onderhoudsplanningen is eveneens beschikbaar. De uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan wordt verzorgd door onze ervaren projectleiders en uitstekende, eigen vakmensen. Daarnaast kunnen we rekenen op een geselecteerde groep van partners en leveranciers die dezelfde hoogstaande kwaliteit leveren en hun afspraken nakomen. We garanderen een snelle  uitvoering, een hoge kwaliteit en scherpe tarieven.