Nieuwbouw onderwijsgebouwen

Toepassingsgebied

Overheden en gemeenten hebben nood aan inspirerende en comfortabele scholen voor kwaliteitsvol onderwijs. Wij bouwen duurzame kleuterscholen, lagere scholen (basisonderwijs) en secundaire scholen (voortgezet onderwijs). Ook voor het hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs realiseren we onderwijsgebouwen die voldoen aan de onderwijskundige en bouwtechnische eisen van vandaag. Onze schoolgebouwen zijn verbonden met de omliggende omgeving en hebben een gezond binnenklimaat om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.

Onze troeven

We werken met ervaren projectleiders en uitstekende, eigen vakmensen. Daarnaast kunnen we rekenen op een geselecteerde groep van onderaannemers en leveranciers die dezelfde hoogstaande kwaliteit leveren en hun afspraken nakomen.
Door het toepassen van lean methodieken kunnen we projecten sneller en met minder faalkosten uitvoeren.

Enkele Voorbeelden: