Parkeerterrein winkel ABZ

 

Aanleggen wegen en parkeerplaatsen


Toepassingsgebied

Grote infrastructuurwerken, zoals de aanleg van wegen en parkeerterreinen, bevorderen de mobiliteit van steden en gemeenten. Wegenwerken omvatten alle oppervlakteverharding en de plaatsing van de bijbehorende funderingen. Hierbij kunnen verschillende materialen worden aangewend: asfaltverhardingen van diverse types in een of verschillende lagen, gewapend of ongewapend beton, bestratingmaterialen (betonplaten, keien, klinkers en tegels).

Troeven

Onze jarenlange ervaring in het aanleggen van wegen en parkeerterreinen is een grote troef bij de voorbereiding en uitvoering. Bovendien zijn onze goed opgeleide calculators, werkvoorbereiders, projectleiders en uitvoerders in staat om creatieve uitvoeringsmethodes te bedenken om overlast te minimaliseren.