Renovatie onderwijsgebouw Jan van Eyck Maastricht

 

Renovatie Onderwijsgebouwen (Scholen)


Toepassingsgebied

Overheden en gemeenten hebben nood aan duurzame onderwijsgebouwen die kunnen voldoen aan de onderwijskundige en bouwtechnische eisen van vandaag. We voeren renovatie- en verbeteringswerken uit aan schoolgebouwen voor primair (kleuter- en lager) onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (secundair) onderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs. Dit kan gaan om kleine en grote aanpassingswerken, vernieuwingen en verbouwingen. Wij zijn inzetbaar voor specifieke bouwactiviteiten of voor een totaalproject.

Troeven

We werken met ervaren projectleiders en uitstekende, eigen vakmensen. Daarnaast kunnen we rekenen op een geselecteerde groep van onderaannemers en leveranciers die dezelfde hoogstaande kwaliteit leveren en hun afspraken nakomen. We zetten onze expertise in om samen met onze opdrachtgevers en partners innovatieve, gezonde en stimulerende leeromgevingen te creëren. We richten onze werkwijze zodanig in dat het primaire onderwijsproces zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Flexibiliteit is ons credo hierbij.