Stabiliserende injecties

Toepassingsgebied

Voor omstandigheden waarbij de bestaande bodemopbouw onvoldoende is, zoals  bij funderingen met onvoldoende draagvermogen, een beperkte ruimte voor het maken van kelders en (lift)putten, hinder van verkeer, een verstoorde of ontoereikende grondopbouw, bepaalde grondwaterregimes en dijk- of taludstabiliseringen kunnen we op verscheidene manieren de bodem verbeteren zodat constructies uitvoerbaar worden.

Afhankelijk van de toepassingen en de gevraagde kwaliteit, zijn verschillende stabiliserende bodeminjecties toepasbaar. Wij beschikken over veel kennis en uitgebreide ervaring omtrent deze funderingstechnieken.

Eigenschappen en Technische gegevens

Stabiliserende injecties worden uitgevoerd door middel van cementgroutinjectie of PU-injectie.

Bekijk de gedetailleerde productfiches van PU-micropalen en het oppersen van betonplaten voor de specifieke eigenschappen en technische gegevens.