V-flow

Omschrijving

V-flow® drainsystem is een uniek verticaal afwateringssysteem, toepasbaar voor nieuwe en bestaande rioolstelsels zowel voor particuliere als openbare en industriële toepassingen.
V-flow laat zich kenmerken door eenvoud: een kolk met infiltratiepaal. De kolk vangt het afstromend hemelwater op waarna het zich via de infiltratiepaal in de bodem infiltreert.

Toepassingsgebied

V-flow® kan toegepast worden als onderdeel van een nieuw ontworpen afwateringssysteem. Het is een duurzaam systeem omdat het regenwater ter plaatse in de ondergrond wordt geïnfiltreerd. Bovendien is het niet duurder dan een traditioneel ontworpen systeem met een regenwater-afvoerleiding en straatkolken.
V-flow® kan ook toegepast worden in een bestaand afwateringssysteem. Enerzijds kan het gebruikt worden om op een eenvoudige manier een volledige afkoppeling van het regenwater te bereiken. Anderzijds kan het een oplossing bieden voor lokale wateroverlast.
De toepasbaarheid is uiteraard afhankelijk van de K-waarde van de bestaande ondergrond en de lokale grondwaterstanden. Er zijn standaard rekenbladen ontwikkeld om, uitgaande van het grondonderzoek en het gronwaterpeil, het aantal kolken en de lengte van d einfiltratiepaal te bepalen.
Bekijk de gedetailleerde productfiche en de website van V-flow® voor meer informatie over de specifieke eigenschappen, toepassingen, de vele voordelen en technische gegevens.