Voeginjectie

Sinds 2018 hebben wij een reparatievoertuig waarmee men niet man toegankelijke rioleringen kan injecteren. Het reparatie voertuig bevat een Prokasro freesrobot waarmee alle voor- en na- werken voor riool reparatie / renovatie kunnen worden uitgevoerd. Tevens is dit voertuig inzetbaar om injecties uit te voeren riolen van Ø200 mm t/m Ø 600 mm voor het repareren van lekke voegen, scheuren en inlaten. De techniek is goedgekeurd voor bestaand en NIEUW AANGELEGD riool.
(SB 250)

Toepassingsgebied

Het herstellen van schades aan rioleringen zonder te graven wordt steeds vaker toegepast, zowel voor nieuwe als voor bestaande rioleringen. Vaak vormt een herstelling op de traditionele manier een zware belasting voor de omgeving: de weg moet afgezet en opgebroken worden, het verkeer omgeleid, enz. Soms zijn dergelijke herstellingen zelfs onmogelijk, bijv. als het probleem zich situeert op een onbereikbare plaats.

De techniek heeft zich snel ontwikkeld en tegenwoordig zijn er goede, economisch interessante renovatiemethoden beschikbaar, waarmee de meeste schadebeelden vanuit het riool kunnen worden opgelost.

Troeven

We hebben eigen duurzame methodes ontwikkeld voor een aantal specialistische rioolreparatietechnieken. We gebruiken voeginjecties als reparatiemethode voor mantoegankelijke rioleringsbuizen van gres, beton of PVC, waarbij lekkages, scheuren, enz. waterdicht worden hersteld.

Bekijk de gedetailleerde productfiche van Voeginjecties voor de specifieke eigenschappen en technische gegevens.