Voeginjectie

Toepassingsgebied

Het herstellen van schades aan rioleringen zonder te graven wordt steeds vaker toegepast, zowel voor nieuwe als voor bestaande rioleringen. Vaak vormt een herstelling op de traditionele manier een zware belasting voor de omgeving: de weg moet afgezet en opgebroken worden, het verkeer omgeleid, enz. Soms zijn dergelijke herstellingen zelfs onmogelijk, bijv. als het probleem zich situeert op een onbereikbare plaats.

De techniek heeft zich snel ontwikkeld en tegenwoordig zijn er goede, economisch interessante renovatiemethoden beschikbaar, waarmee de meeste schadebeelden vanuit het riool kunnen worden opgelost.

Troeven

We hebben eigen duurzame methodes ontwikkeld voor een aantal specialistische rioolreparatietechnieken. We gebruiken voeginjecties als reparatiemethode voor mantoegankelijke rioleringsbuizen van gres, beton of PVC, waarbij lekkages, scheuren, enz. waterdicht worden hersteld.

Bekijk de gedetailleerde productfiche van Voeginjecties voor de specifieke eigenschappen en technische gegevens.