Waterplein

Waterpleinen fungeren als bassins om overtollig regenwater op te vangen dat daardoor niet meer naar het riool hoeft en dus minder snel zal overstromen.

Waterpleinen worden in het algemeen toegepast in binnenstedelijke gebieden waar weinig ruimte is voor waterbuffering en infiltratie door de hoge grondwaterstanden niet mogelijk is.

In dichtbebouwde stedelijke gebieden is het meestal lastig ruimte te vinden voor regenwaterretentie terwijl de noodzaak juist in deze gebieden groot is. De laatste jaren krijgen we ook steeds vaker te maken met overvloedige regenval waardoor straten en de omgeving tijdelijk onder water komen te staan. Een innovatieve en gerichte aanpak om de wateroverlast aan te gaan dringt zich dan ook op.

Waterpleinen hebben een aantal voordelen ten opzichte van andere buffervoorzieningen:

  • Waterpleinen maken de dynamiek van het water zichtbaar in de stad en kunnen daarmee de belevingswaarde verhogen.
  • Waterpleinen kunnen gecombineerd worden met andere openbare stedelijke functies en creëren zo een meervoudig gebruik van de ruimte.
  • In waterpleinen kan bij een juist ontwerp een grote peilfluctuatie worden gerealiseerd en kan er dan veel water worden gebufferd

Een mooi voorbeeld is het waterplein Benthemplein in Rotterdam, een aantrekkelijk plein met een speelse vormgeving.  Bij droog weer sporten de buurtbewoners er, maar als het regent dient dit plein, met drie verdiepte stukken/ bassins (waaronder een sportveld) als extra wateropslag.

Troeven

Meestal worden waterpleinen gebruikt als onderdeel van het globale plan voor de waterhuishouding van een terrein of weg. Onze ervaren ingenieurs ontwerpen dergelijke globale plannen.