Renovatiewerken Paul Trazensterstraat

De woning wordt gerenoveerd op 3 peilers: energie, comfort en toegankelijkheid. Enerzijds worden maatregelen genomen om het energieverbruik in de woning te verminderen (isolatie hoofdwoning, BEN-unit), anderzijds wordt de woning uitgerust met PV-panelen en zonneboiler.

Om het leefcomfort in de woning te verbeteren, worden o.a. keuken en badkamer vernieuwd, woonkamer verruimd en ruimtes heringedeeld.

De toegankelijkheid van de woning wordt verbeterd door het plaatsen van een nieuwe trap, alsook het wegnemen van drempels in de woning.

Zowel de inkomhal als de leefruimte worden uitgebreid. Een nieuwe unit wordt hiertoe aangebouwd waarin enerzijds meer leefruimte, en anderzijds een ruime inkom tot de woning wordt voorzien. Hiernaast huisvest de unit ook de technische ruimte die vanaf de buitenzijde van de woning bereikbaar is en waarin o.a. gascondensatieketel en ventilatiesysteem reeds zijn ingebouwd.

Na een zorgvuldige voorbereidingsperiode waarbij meer dan 20 partners betrokken waren,  zijn de renovatiewerken aan de woning deze week gestart.

Klik hier om de blog te lezen

Klik hier voor foto’s