Veelzijdig in bouw

 

‘De betrokken partners voor professionele opdrachtgevers die samenwerken aan een kwalitatieve omgeving’

 

Innovatie rolling solar

In het Interreg EMR-project “Rolling Solar” werken zeven onderzoeksentiteiten en dertien bedrijven samen aan de ontwikkeling en demonstratie van PV-geïntegreerde wegelementen en weginfrastructuur, om elektriciteit op te wekken uit zonlicht zonder extra landgebruik, terwijl de technologie aan het zicht wordt onttrokken.

Samengroeien als één bedrijf

In 1935 plantte Harrie Habets in Nuth het zaadje voor zijn bouwbedrijf. Vijftien jaar later deed Huib van de Kreeke hetzelfde in Stein. De twee kenden elkaar, respecteerden elkaar en vonden elkaar in de jaren erna regelmatig op de bouwplaats.   

Die onderlinge band bleef altijd bestaan, ook toen in de bedrijven van Harrie en Huib de tweede en derde generaties zich aandienden. Beide organisaties groeiden. Los van elkaar, maar altijd in de buurt van elkaar.

In 2015 fuseerden de bouwbedrijven van Van de Kreeke en de Habets Bouwgroep. Sindsdien zijn we als organisatie niet alleen de hoogte in gegroeid, maar vooral ook naar elkaar toegegroeid. De kruinen van onze bedrijven zijn nauw met elkaar vervlochten geraakt. 

Decennia later zijn we nog altijd diepgeworteld in Limburg. We hebben een stevige kern met bouw en infra, en daarnaast een aantal specialistische zijvertakkingen. Dagelijks werken we als partners voor onze professionele opdrachtgevers aan de realisatie van kwalitatieve omgevingen. Dat doen we met een team van betrokken medewerkers. 

Geschiedenis
Oplossingen

Houdt u ons bij?

Youtube icoon grijs LinkedIn icoon grijs Instagram icoon grijs Facebook icoon grijs