Nazorgformulier

Indien u een verzoek tot herstel aan een door ons uitgevoerd werk wilt indienen kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en maken dan afspraken over de verdere afhandeling van uw verzoek. U dient hiervoor akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden: Wij zullen administratie en opname kosten in rekening brengen van € 75,- incl. BTW indien blijkt dat uw verzoek niet onder garantie valt. U dient eerst zelf te controleren of uw melding onder de van toepassing zijnde garantie regeling valt. Indien wij niet verantwoordelijk zijn zullen we de gemaakte kosten integraal aan u doorrekenen. Voor een voorspoedige afhandeling van uw melding is het wenselijk dat u foto’s bij de melding toevoegt.