Certificaten

ISO 9001

ISO 9001 - ABZ
ISO 9001 - Habets-VDK holding
ISO 9001 - HBNU-VDK bouw
ISO 9001 - HBNU-VDK Vastgoedservice
ISO 9001 - Hermans Elsloo
ISO 9001 - VDK Beheer
ISO 9001 - VDK Wegenbouw
ISO 9001 - VDK Speciale Technieken

ISO 14001

ISO 14001 - ABZ
ISO 14001 - Habets-VDK holding
ISO 14001 - HBNU-VDK bouw
ISO 14001 - HBNU-VDK Vastgoedservice
ISO 14001 - Hermans Elsloo
ISO 14001 - VDK Beheer
ISO 14001 - VDK Wegenbouw
ISO 14001 - VDK Speciale Technieken

VCA

VCA Petrochemie ABZ
VCA Petrochemie VDK Beheer
VCA ** Habets-VDK holding
VCA ** HBNU-VDK bouw
VCA ** HBNU-VDK Vastgoedservice
VCA Petrochemie Hermans Elsloo
VCA Petrochemie VDK Wegenbouw
VCA Petrochemie VDK Speciale Technieken
VCA Petrochemie Sangers Riooltechniek B.V.
VCA ** Hogenboom

ISO 17025

ISO 17025 VDK Speciale technieken

co2

CO2 prestatieladder VDK beheer

Diverse certificaten

BCCA Procescertificaat betonherstelling- VDK
Getuigschrift van erkenning wegenbouw
Getuigschrift van erkenning speciale technieken
Aquafin erkenning VDK speciale technieken
Keurmerk bouwgarant HBNU-VDK Vastgoedservice B.V.