Betontechniek

Hermans Elsloo Betontechniek

Betonwerk is een specialisme dat binnen onze organisatie wordt uitgevoerd door onze collega’s van Hermans Elsoo/Betontechniek. Een bedrijf met 30 jaar ervaring, dat met zijn vakmanschap en vakkennis een stevig fundament legt onder elke opdracht. Denk aan het repareren of afwerken van beton in o.a. kelders en parkeergarages. Of aan het maken van fundaties en betonconstructies voor vloeren, wanden, trappen, galerijen, gebouwen en meer.

Wij werken voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers, waaronder overheidsinstellingen en bedrijven in de chemie. De projecten die wij voor hen uitvoeren kenmerken zich door kwaliteit, efficiency en nauwkeurigheid. Van voorbereiding en uitvoering tot afwerking en oplevering: we leggen de lat voor onszelf hoog. Dat kunnen we dankzij de kennis en inzet van onze ervaren betonspecialisten. 

Mastertop (Mechanisch) zwaar belaste vloeren

Wij passen diverse producten uit de Mastertop-reeks toe. Mastertop230 is een vloerverharder voor industriële toepassingen met uitzonderlijk hoge weerstand tegen slijtage, stoten en afschuren. Aangebracht op vers of bestaand beton heeft Mastertop230 een veel langere levensduur dan gewoon beton met hoge weerstand of toplagen op basis van natuurlijke aggregaten.

Mastertop230 is voor vloeren onderworpen aan zwaar verkeer, hoge slijtage en repeterende impact: laadplatforms, plaatsen met zwaar verkeer op rupsbanden, zones voor onderhoud van tanks en zware machines, productiehallen in staalindustrie, laad- en losplaatsen in steengroeven, afvalverwerkingsinstallaties, bunkers en tunnels (gebruikt in de ijzer-, erts- en steenkoolindustrie)

Coatings

Bij nieuwe constructies, maar ook bij oudere als levensduurverlengende maatregel kunnen we een beschermende coating aanbrengen. Ook na herstellingswerken brengen we vaak een extra bescherming aan.

Kitwerk

Een van onze specialiteiten is chemiebouw: het aanbrengen van chemisch resistente bekledingen als bescherming van beton- en staalconstructies tegen zware chemische belastingen. We werken met vele applicatietoepassingen zoals kitwerk.

Het gebruik van uiteenlopende materialen in diverse bouwtoepassingen leidt onvermijdelijk tot spanningen en bewegingen tussen de materialen onderling.

Bewegingsvoegen zijn dan een onmisbaar onderdeel in het bouwproces. Dilatatievoegen of vloervoegen vragen specifieke kitten en vooral vakmanschap.

Afhankelijk van de toepassingen en de gevraagde kwaliteit, kunnen verschillende producten ingezet worden. Wij beschikken over veel kennis en hebben uitgebreide ervaring met deze werkzaamheden op de chemische industrie.

Oppersen betonplaten

Met deze techniek worden betonnen platen (rijwegen, industrievloeren), die door de tijd en gebruiksbelasting zijn komen los te liggen of zijn verzakt, terug op niveau gelegd en/of holle ruimten onder deze platen opgevuld. Dit alles gebeurt met minimale overlast. De doorgang zal slechts enkele uren (minmaal 3u en maximaal 24u) buiten dienst zijn.

PU micropalen

Met behulp van deze techniek kunnen funderingspalen gevormd worden onder bestaande constructies, zoals gebouwen, pompkelders, inspectieputten, nieuw te plaatsen machines. Op deze manier kan een constructie gestabiliseerd worden of extra draagkracht krijgen. Deze palen kunnen ook als trekpalen worden toegepast.

De benodigde werkruimte is zeer beperkt, zodat er vanuit kruipkelders gewerkt kan worden. Daarom is deze techniek uitermate geschikt voor renovatieprojecten.

Bovendien wordt de paal gevormd door een gat van amper 4 cm doorheen de constructie. De bestaande constructie wordt dus niet beschadigd tijdens het vormen van de paal.

Stabiliserende injecties

Voor omstandigheden waarbij de bestaande bodemopbouw onvoldoende is, zoals  bij funderingen met onvoldoende draagvermogen, een beperkte ruimte voor het maken van kelders en (lift)putten, hinder van verkeer, een verstoorde of ontoereikende grondopbouw, bepaalde grondwaterregimes en dijk- of taludstabiliseringen kunnen we op verscheidene manieren de bodem verbeteren zodat constructies uitvoerbaar worden.

Afhankelijk van de toepassingen en de gevraagde kwaliteit, zijn verschillende stabiliserende bodeminjecties toepasbaar. Wij beschikken over veel kennis en uitgebreide ervaring omtrent deze funderingstechnieken.

Zuurbestendig tegelwerk

Een van onze specialiteiten is chemiebouw: het aanbrengen van chemisch resistente bekledingen als bescherming van beton- en staalconstructies tegen zware chemische belastingen. We werken met vele applicatietoepassingen zoals chemisch resistente betegelingen en koolstofbetegelingen.

Oppervlakte bescherming met U-crete

crete® is een duurzame toplaag die geplaatst kan worden voor de bescherming van betonnen oppervlakten die zowel chemisch als mechanisch zwaar belast worden, zoals op de loopranden van zuiveringsinstallaties. Het is zowel toepasbaar bij nieuwbouw als bij bestaande installaties waar de bovenlaag niet meer voldoet.