Innovaties

Partner in Europees project oPEN Lab

Bij Habenu van de Kreeke houden we van samenwerken. Wij geloven in ons eigen kunnen, maar zijn ook van mening dat je soms alleen door krachten te bundelen pas echt grote stappen kunt maken. Daarom kondigen we vol trots een nieuwe samenwerking aan. We zijn namelijk partner in oPEN Lab: een project waarbij we in totaal met 33 partners uit zeven landen samenwerken aan het nieuw leven inblazen van stedelijke gebieden in heel Europa. Het project wordt gefinancierd in het kader van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

Wij treden hierbij op als expert in renovatie en transformatie van gebouwen. Het uiteindelijke doel is om door middel van ‘living labs’ te onderzoeken hoe bestaande gebouwen en buurten opnieuw kunnen worden ontworpen en aangepast om een positieve impact op de samenleving te hebben. Dit alles in het kader van een klimaatneutrale Europese Unie in 2050. De activiteiten vinden plaats op drie demonstratiesites: in Genk (België), Pamplona (Spanje) en Tartu (Estland). Deze wijken fungeren de komende tijd als real life innovatie-hotspots.

De resultaten van deze ‘labs’ worden uiteindelijk gebruikt om op brede schaal vele gebouwen en wijken op optimale wijze te kunnen voorzien van positieve energie. Het project is officieel van start gegaan op 20 oktober in Genk.

This project has been funded from European Union`s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 101037080” 

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over dit project.

oPEN Lab

MIA-HOME: Woongedrag veranderen om energie te besparen

Op 1 september 2023 is het project MAI-HOME van start gegaan. Dit project gaat Artificiële Intelligentie (AI) inzetten in de strijd tegen energiearmoede en de CO₂-uitstoot van woningen. Maar het project zoekt de oplossing niet alleen in technologie. Het project richt zich ook op het investeringsbeleid van woningcorporaties en het gedrag van bewoners. De Open Universiteit coördineert dit Interreg project waarin Nederlandse en Vlaamse partijen (beide Limburgen, Noord-Brabant en Antwerpen) samenwerken.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over dit project.

MAI HOME

Interreg Rolling solar

In the Interreg EMR project “Rolling Solar” seven research entities and thirteen companies collaborate on the development and demonstration of  PV-integrated road elements and road infrastructure, to generate electricity from sunlight without additional use of land while hiding the technology from sight.

With financial support of the European Union it is explored and demonstrated how integration of photovoltaics in public road infrastructure can be made economically viable to generate durable energy without affecting primary functions for transport.

Van de Kreeke Wegenbouw NV is partner in Rolling Solar.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over dit project.

Rolling solar