Overheidsgebouwen

Onze afdeling Bouw heeft in de loop der jaren een groot aantal gebouwen gerealiseerd waarvan de overheid eigenaar is. Denk aan gemeentehuizen, multifunctionele centra, sportaccommodaties en gebouwen voor diverse typen onderwijs. Welke vorm van aanbesteden u ook voor ogen heeft; we zijn ermee bekend en dienen graag een voorstel bij u in.

Onderwijsgebouwen / scholen

Overheden en gemeenten hebben nood aan inspirerende en comfortabele scholen voor kwaliteitsvol onderwijs. Wij bouwen duurzame kleuterscholen, lagere scholen (basisonderwijs) en secundaire scholen (voortgezet onderwijs).

Ook voor het hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs realiseren we onderwijsgebouwen die voldoen aan de onderwijskundige en bouwtechnische eisen van vandaag. Onze schoolgebouwen zijn verbonden met de omliggende omgeving en hebben een gezond binnenklimaat om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.

Gemeentehuizen

Wij zijn inzetbaar voor het realiseren van gemeentehuizen. Wij denken mee over de beste oplossingen om uw doelen te bereiken, binnen de vooropgestelde bouwtijd en het budget.

Sportaccomodatie

Als bouwpartner van sportclubs, lokale overheden en gemeenten bieden wij slimme en integrale oplossingen voor de sportaccommodatie van de toekomst. We kunnen onze kennis en creativiteit inzetten voor de realisatie van doordachte sporthallen, sportzalen en overdekte of openlucht sportvelden waar behalve duurzaamheid en techniek, ook de multi-inzetbaarheid van de accommodatie een belangrijke rol speelt voor het rendement.