Vacatures

Van de Kreeke en Habenu-Van de Kreeke biedt haar klanten integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen. Met deze missie willen we graag bewijzen dat we veelzijdig in bouw zijn. Wil jij meewerken om onze missie en doelstelling bij onze klanten te realiseren? Vind je het leuk om in een dynamische (bouw)omgeving te werken waarbij je graag je handen uit de mouwen steekt en realiseert?

Van de Kreeke Wegenbouw

Doel

Het toezicht houden en leiding geven aan een of meer bouwvakkers, al dan niet meewerken.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het in opdracht van de uitvoerder uitvoeren van opdrachten als meewerkend voorman en geeft hierbij leiding aan een groep bouwvakkers.
 • Het toezien op de maatvoering en het beoogde kwaliteitsniveau.
  Het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige metingen vanaf tekeningen of gegeven maten van de uitvoerder.
 • Het indelen van het werk onder de medewerkers, ziet toe op veiligheid en arbeidsomstandigheden, orde en netheid op de bouwplaats en instrueert en controleert de toegevoegde medewerkers.
 • Voor inachtneming van de werk- en schafttijden en heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • Toezicht houden op milieuvoorschriften.
Opleiding en/of ervaring
 • Vakman of gelijkwaardig door ervaring.
 • Diploma VCA I.
 • Indien nodig beschikt hij/zij over een hijsbewijs en een diploma vorkheftruck
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Verantwoordelijkheid

Hij/zij is verantwoordelijk voor:

De werkverdeling en uitvoering van de opdracht van de uitvoerder, in het bijzonder lettend op de veiligheid, het juiste en efficiënte gebruik van ter beschikking gesteld materieel en gereedschap.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/Organiseren
Plaats in de organisatie

Staat direct onder de uitvoerder.

Habenu-van de Kreeke Bouw

Doel

Een coördinerende rol tussen (aspirant)kopers en de het uitvoerende zelfstandig en/of organisatie onder als
gevolg begeleiding van maken koperswensen van kostprijsbegrotingen.(meer-/minderwerk) en het zelfstandig en/of onder begeleiding maken van kostprijsbegrotingen.

Taken

Hij/Zij zorgt voor:

 • Het voeren van (start)gesprekken met (aspirant)kopers.
 • Algemene communicatie met (aspirant)kopers verzorgen zoals nieuwsbrieven, infobulletins, houden van presentaties aan klanten, telefonisch contact, signaalfunctie naar klanten.
 • Contact onderhouden met (toe)leveranciers (showroom).
 • Actueel houden van koperswenslijst voor de uitvoering.
 • Verstrekken van opdrachten n.a.v. koperswensen aan de desbetreffende partijen waaronder onderaannemers.
 • Tijdige versterkking van benodigde gegevens aan Woningborg.
 • Coördineren van de nazorg na de oplevering tijdens de onderhoudsperiode.
 • Controle uitvoeren van de contractstukken van de betreffende kopers.
 • Organiseren van informatiedagen en/of kijkdagen voor kopers.
 • Bestudeert bestek en tekeningen en haalt alle relevantie informatie eruit.
 • A.d.h.v. bestek en tekeningen en/of koperswensen materialen uittrekken, bewerken, vaststellen en normeren en prijzen vaststellen.
 • Berekent a.d.h.v. door hem opgestelde planningen en projectorganisatie de indirecte kosten voor het project.
 • Vraagt offertes aan bij leveranciers en onderaannemers en beoordeelt de ontvangen offertes op volledigheid en correctheid.
 • Maakt prijsspiegels en verwerkt gekozen prijs in Metacom.
 • Woont bijeenkomsten en verwerkt gekozen prijs in Metacom.
 • Woont bijeenkomsten bij voor inlichtingen en aanwijzigingen ten behoeve van bestedingen met inbegrip van het uitvoeren van terreinverkenningen.
 • Doet tussentijds verslag bij de commercieel directeur over de inhoud en de voortgang van de calculaties.
 • Tijdens het maken van de begroting alert zijn op zgn. kritische punten. Deze registreren en bij de bespreking van de begroting inbrengen.
 • Bedenkt indien nodig creatieve alternatieven op het bestek om tot een goede oplossing en aanpak van het werk te komen.
 • Zorgt dat de inschrijving tijdig gereed is.
 • Maakt kostenramingen aan de hand van schetsen.
 • Levert een bijdrage aan een effciënte kosten- en materialen documentatie.
 • Doet kostprijsanalyses.
 • Bij opdracht zorgen voor een goede overdracht naar uitvoering. Bij niet-opdracht archiveert hij.
 • Verricht neventaken in werkvoorbereiding en administratie.

Hij/Zij moet beschikken over:

 • (weg-en water)bouwkundige kennis op MBO-niveau, bachelor bouw of industrieel ingenieur.
 • Meerdere jaren ervaring op calculatiegebied.
 • Kennis van werkmethoden en normen, capaciteiten en producties.
 • Kosten besef.
 • VCA-VOL
 • Meerdere jaren commerciële ervaring.
Verantwoordelijkheid

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Is verantwoordelijk voor (start)gesprekken.
 • Levert tijdig de koperswensen (o.a. meer-/minderwerk) aan bij de uitvoeringsorganisatie ter realisatie.
 • Realiseert optimaal en servicegericht klantencontact met de (aspirant)kopers.
 • Is contactpersoon voor Woningborg.
 • Adequate en zorgvuldige nazorg tijdens de onderhoudsperiode.
 • Tijdige aanlevering van de calculaties voor de aanbesteding.
 • Is verantwoordelijk voor het klaarmaken van de kostprijs en de offerte vermelding van de bijbehorende algemene voorwaarden.
 • Realiseert optimaal en servicegericht klantencontact en is daarin sociaal vaardig (zowel schriftelijk als mondeling).
Wat vragen we van je?

• Creativiteit
• Flexibiliteit
• Klantgerichtheid
• Samenwerken
• Analytisch vermogen
• Besluitvaardigheid
• Voortgang bewaken

Doel

Het voorbereiden van werken en uitvoering van kostenbewaking per project.

Taken

Hij/Zij zorgt voor:

 • Planning en kostenbewaking projecten
 • Voorbereiding van de inkoop d.m.v. offerte vergelijkingen
 • Het opmaken van veiligheids-, gezondheids en milieuplannen.
 • Invoeren van de werkbegroting in de kostenbewaking
 • Uitwerken van geconstateerde meerwerken
 • Signaleert aan de manager van de stand van werken
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de
 • Kostenbewaking van projecten

Hij/Zij moet beschikken over:

 • bouwkundige kennis op MBO-niveau, bachelor bouw of industrieel ingenieur.
 • enkele jaren ervaring op werkvoorbereiding
 • cijfermatig inzicht.
 • analytisch denkvermogen.
 • affiniteit met automatisering
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Verantwoordelijkheid

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Verantwoordelijk voor het werken volgens ISO
 • Klaarmaken werkmappen voor de uitvoering
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in Metacom door de uitvoering
 • Signaleren van meerwerken op de dagrapporten
 • Op tijd aanleveren kostenbewaking per project aan de manager
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-
  meldingen, andere benodigde vergunningen
  zorgt voor een efficiënte organisatie van arbeid en overige
  productiemiddelen , evenals voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de calculaties voor de aanbesteding.
 • is verantwoordelijk voor het klaar maken van de kostprijs en aanbestedingsbescheiden
 • is verantwoordelijk  voor het klaarmaken van een offerte met vermelding van de bijbehorende algemene voorwaarden
 • Bij opdracht zorgdragen voor een correcte overdracht, en anders zorgen dat het juist gearchiveerd wordt.
Wat vragen we van je?
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Nauwkeurigheid
 • Creativiteit
Doel

Het voorbereiden van werken en uitvoering van kostenbewaking per project en zelfstandig/onder begeleiding  maken van kostprijsbegrotingen.

Taken

Hij/Zij zorgt voor:

 • Planning en kostenbewaking projecten
 • Voorbereiding van de inkoop d.m.v. offerte vergelijkingen
 • Invoeren van de werkbegroting in de kostenbewaking
 • Uitwerken van geconstateerde meerwerken
 • Signaleert aan de manager van de stand van werken
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de kostenbewaking van projecten
 • Zorgt voor de behandeling van prijsaanvragen.
 • Bestudeert bestek en tekeningen en haalt alle relevante informatie eruit.
 • aan de hand van bestek en tekeningen materialen uittrekken, bewerken, vaststellen en normeren en prijzen vaststellen.
 • Berekent aan de hand van door hem opgestelde planningen en projectorganisatie de indirecte kosten voor het project.
 • Vraagt offertes aan bij leveranciers en onderaannemers en beoordeelt de ontvangen offertes op volledigheid en correctheid, maakt prijsspiegels en verwerkt de gekozen prijs in de begroting.
 • Woont bijeenkomsten bij voor inlichtingen en aanwijzingen ten behoeve van bestedingen met inbegrip van het uitvoeren van terreinverkenningen.
 • Maakt kostprijsbegrotingen aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens in het calculatieprogramma METACOM.
 • Doet tussentijds verslag bij de hoofd calculatie over de inhoud en de voortgang van de calculatie.
 • Tijdens het maken van de begroting alert zijn op zgn. kritische punten. Deze registreren en bij de bespreking van de begroting inbrengen.
 • Bedenkt indien nodig creatieve alternatieven op het bestek om tot goede oplossing en aanpak van het werk te komen.
 • Zorgt dat de inschrijving tijdig gereed is .
 • Maakt kostenramingen aan de hand van schetsen.
 • Levert een bijdrage aan een efficiënte kosten- en materialendocumentatie
 • Doet kostprijsanalyses.
 • Werkt, indien de klant dit vraagt, in bouwteam; calculator denkt mee om creatieve kostenbesparende bouwkundige of uitvoeringstechnische oplossingen in het ontwerp voor te stellen
 • Bij opdracht zorgen voor een goede overdracht naar uitvoering / bij niet-opdracht archiveert hij.
 • Verricht neventaken in werkvoorbereiding en administratie

Hij/Zij moet beschikken over:

 • Bouwkundige kennis op MBO-niveau, bachelor bouw of industrieel ingenieur.
 • Enkele jaren ervaring op werkvoorbereiding
 • Cijfermatig inzicht.
 • Analytisch denkvermogen.
 • Affiniteit met automatisering
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
 • meerdere jaren ervaring op calculatiegebied.
 • kennis van werkmethoden en normen, capaciteiten en producties.
Verantwoordelijkheid

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Verantwoordelijk voor het werken volgens ISO
 • Klaarmaken werkmappen voor de uitvoering
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in Metacom door de uitvoering
 • Signaleren van meerwerken op de dagrapporten
 • Op tijd aanleveren kostenbewaking per project aan de manager
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-
  meldingen, andere benodigde vergunningen
  zorgt voor een efficiënte organisatie van arbeid en overige
  productiemiddelen , evenals voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de calculaties voor de aanbesteding.
 • is verantwoordelijk voor het klaar maken van de kostprijs en aanbestedingsbescheiden
 • is verantwoordelijk  voor het klaarmaken van een offerte met vermelding van de bijbehorende algemene voorwaarden
 • Bij opdracht zorgdragen voor een correcte overdracht, en anders zorgen dat het juist gearchiveerd wordt.
Wat vragen we van je?
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Nauwkeurigheid
 • Creativiteit

Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice

Doel:

De tegelzetter verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van tegelwerk bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid:
 • Het zetten van tegels op wanden, vloeren etc.
 • Stelwerkzaamheden.
 • Cement tegelwerk.
 • Lijmwerk.
 • Stucwerk.
Taken:
 • Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende tegelwerk.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieueisen in acht nemen.
Opleiding en/of ervaring:
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Doel

In de functie van allround onderhoudsmonteur verzorg je zelfstandig of in teamverband de uitvoering van onderhoudsopdrachten in de ruimste zin des woords of uitvoering van aannemingsovereenkomsten. Hierbij is het noodzakelijk dat je bereid bent tot het verrichten van de bereikbaarheidsdienst (ca. 2 keer een week per jaar). Een rijbewijs BE is een vereiste.

Bij deze functie hoort een bepaalde  flexibiliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast ben je het visitekaartje van de organisatie, dus klantgericht en contactvaardig.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden en opdrachten zoals bij voorbeeld het plaatsen van een keukenblok, het afhangen van deuren, aanbrengen van gipsplafonds, het verplaatsen van een stopcontact, het aanleggen/repareren van eenvoudig tegelwerk en/of sanitair. Voor al de voorkomende werkzaamheden dien je probleemoplossend te werk te gaan,  zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Doel

De loodgieter verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van loodgieters werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten.

Verantwoordelijkheid

Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden in de ruimste zin des woords

Taken
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Opleiding en/of ervaring
 •  LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
Plaats in de organisatie

De loodgieter werkt in de buitendienst ressorteert onder het hoofd technische zaken en rayonleiders.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Van de Kreeke Speciale technieken

Doel:

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen riool reparaties / renovaties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • Het opslaan en beheren van (inspectie) gegevens.
 • Correct en volledig invullen van inmeetstaat ten behoeve van plaatsen deelreparaties en inmeten / openen inlaten bij reliningen
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel.
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel.
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon.
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is.
 • Bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor:

Het op een correcte wijze uitvoeren van riool reparaties en of renovaties met het daartoe beschikbare materieel.
Voert werkzaamheden uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek.
Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
Plant de reiniging dagelijks tbv zijn werkzaamheden iom de planning.
Opmaken van corrigerende maatregelen.

Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring
 • Diploma P/A (niet vereist)
 • Diploma VCA I
 • Rijbewijs BE-C
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Competenties:

Plannen en organiseren
Flexibiliteit
Samenwerken
Klantgerichtheid
Integriteit
Nauwkeurig

Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van rioolreparatie en renovatie werkzaamheden.

Doel

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen rioolinspecties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • Het opslaan en beheren van inspectiegegevens.
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Een correcte uitvoering van de inspectiewerk-zaamheden conform NEN3399/SB250 en conform eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever. In het bijzonder vermelden we de opdrachten die onder ISO/IEC 17025 vallen.
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel.
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is
 • In het kader van ISO17025 heeft de inspecteur ook de bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor:

 • Het op een correcte wijze uitvoeren van rioolinspecties met het daartoe beschikbare materieel
 • Voert inspecties uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek inspecteur.
 • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
 • Plant de reiniging tbv zijn inspectie-opdracht
 • Opmaken van corrigerende maatregelen
Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring.
 • Diploma visuele inspectie van riolen conform NEN 3399.
 • Diploma P/A (niet vereist).
 • Diploma VCA I
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
Competenties:
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Nauwkeurig
Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van camera-onderzoek onder accreditatie van ISO/IEC 17025.