Vacatures

Van de Kreeke en Habenu-Van de Kreeke biedt haar klanten integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen. Met deze missie willen we graag bewijzen dat we veelzijdig in bouw zijn. Wil jij meewerken om onze missie en doelstelling bij onze klanten te realiseren? Vind je het leuk om in een dynamische (bouw)omgeving te werken waarbij je graag je handen uit de mouwen steekt en realiseert?

Van de Kreeke Wegenbouw

Doel

Het aannemen, gereedmaken en uitgeven van materieel en materiaal zodat dit volgens afspraak geleverd wordt

Plaats in de organisatie

Rechtstreeks onder de chef werkplaats

Verantwoordelijkheid
 • Is verantwoordelijk voor de juiste aanname en verwerking van bestellingen
 • Verzorging van magazijn en opslagterrein (adequate inrichting) zodat materiaal en materieel functioneel verwerkt kan worden
Taken
 • Uitgifte en inname van materieel (o.a. machines) en materiaal
 • Administratieve verwerking van de uitgifte en inname mbv pc
 • Voorbereiden en gereedmaken van bestellingen tbv de werken buiten (steigermateriaal, machines, grondstoffen enz)
 • Eerste onderhoud (poetsen) en controle (volledigheid/beschadigingen) van ingenomen goederen
 • Zogdragen voor orde en netheid (opruimen enz) bedrijventerreinen
 • Backup voor de bezorger van het materieel en materiaal
 • Backup voor de magazijnbeheerder
Opleiding en/of ervaring
 • Ervaring in de bouw is een pré
 • Basis VCA diploma (pré)
 • Mbo werk- en denkniveau in logistiek
 • Rijbewijs BE
 • Vorkheftruckbewijs
 • Dient op de hoogte te zijn van: Wettelijke van toepassing zijnde milieubepalingen
Competenties

Klantgerichtheid
Samenwerken
Flexibiliteit
Kwaliteitsgerichtheid
Plannen/Organiseren
Kostenbewustzijn
Afspraken nakomen

Habenu-van de Kreeke Bouw

Doel

De timmerman verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van timmer- werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Taken
 • Afhangen ramen en deuren.
 • Vervangen c.q. monteren hang- & sluitwerk.
 • Stelwerkzaamheden
Opleiding en/of ervaring
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit. Timmerwerkzaamheden.
Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende timmerwerkzaamheden.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Plaats in de organisatie

De timmerman werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie , uitvoerder en klantcoördinatoren.

Doel

Het uitvoeren van werken volgens de afgesproken tijd, budget en kwaliteit.

Taken

Hij/Zij zorgt voor:

 • Regelt tijdig het materieel, materialen en/of diensten volgens de inkooplijst en controleert de geleverde materialen en/of diensten.
 • Houdt toezicht en geeft leiding aan een groep medewerkers, uitzendkrachten, onderaannemers en leveranciers.
 • Houdt dagelijks (kort) overleg met een groep medewerkers,uitzendkrachten en onderaannmers.(overplanning v.d. dag en veiligheid).
 • Houdt toezicht op veiligheid, de arbeidsomstandigheden, het beoogde kwaliteitsniveau, de werkkosten en de planning.
 • Doet de werkadministratie, zoals het ingeven van dagrapporten in het orderadministratie systeem. Vult schadeformulieren in, lijsten klein materieel, ongevalformulieren en incidentmeldingen, MTV’s,veiligheidsrondes en houdt toolboxmeetings
 • Werkt in een team nauw samen met de werkvoorbereiding en adviseert deze inzake planning, bouwplaatsinrichting en inzet materieel en mensen.
 • Werkt conform de geldende procedures van ISOhandboek evenals volgens de regels uit het arbo-beleidsplan.
 • Houdt alle kwaliteitsgegevens bij volgens de procedure Inspectie.
 • Woont bouwvergaderingen bij en onderhoudt contacten met de opdrachtgever.
 • Meldt meerwerken/minderwerken aan de werkvoorbereiding via het systeem van dagrapportage.
 • Verwerkt tijdig uren en bonnen in centraal ERP-pakket (Metacom)
 • Zorgt voor een efficiënte inzet van (huur) materieel en voor de goede behandeling van dit materieel.
 • Maakt 4-6-wekenplanning.
 • Toezicht houden op milieuvoorschriften

Hij/Zij moet beschikken over:

  • opleiding MBO of Bachelor of Ingenieur bouw
  • diploma VCA-VOL

   

  Moet op de hoogte zijn van:

  • ontwikkelingen in zijn vakgebied.
  • Geldende wet- en regelgeving.

   

  Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Verantwoordelijkheid

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • Is verantwoordelijk voor kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de beschikbare medewerkers en onderaannemers, de juiste werkmethoden en juist gebruik van het materieel.
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een deel van een project of voert zelfstandig een project uit volgens bestek en tekeningen binnen het budget en het tijdschema.
 • Signaleert tijdig als de planning en de werkbegroting niet gehaald worden.
 • Is verantwoordelijk voor het signaleren en melden van meer- en minderwerk
 • Is verantwoordelijk voor het maken van de 4-6 weken
 • Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op de hem toegewezen projecten. Hij wordt hierin ondersteund door de bedrijfsveiligheidsdeskundige.
 • Is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkplek, is eerste aanspreekpunt op de werken en zorgt voor de toegangscontrole.
 • Is verantwoordelijk voor de controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de leveranties en verrichte diensten van derden.
Wat vragen we van je?
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Resultaat- en kwaliteitsgericht
 • Plannen/organiseren

Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice

Doel

De klantcoördinator is verantwoordelijk voor acquisitie, het zelfstandig calculeren, uitvoeren, leiden en begeleiden van projecten, voortgang en planning.

Verantwoordelijkheid

Opstarten, begeleiden, aansturen en bewaken (ook kostenbewaking) van projecten

Taken
 • Begeleiden en aansturen van buitendienstmedewerkers Calculatie.
 • Facturatie (in combinatie met ABB).
 • Relatiebeheer van de klanten/relaties in zijn portefeuille.
 • Introductie nieuwe werknemers.
 • Het opmaken van veiligheids-, gezondheids en milieuplannen
Opleiding en/of ervaring
 • Aantoonbare kennis, inzicht en ervaring in branche en functie.
 • Kennis van producten, diensten en branche.
 • Leidinggevende vaardigheden.
 • Kennis en vaardigheden ms office pakket en begrotingsprogramma’s
 • MBO / HBO niveau (c.q. werk- & denkniveau)
 • VCA/VOL
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte en bouwkundige trainingen / cursussen
 • Rijbewijs B (eventueel E)
 • BHV (optioneel)
Plaats in de organisatie

Hij ressorteert rechtstreeks onder de manager.

Competenties
 • Communicatieve vaardighedenResultaatgerichtPro- actiefStressbestendig

  Geen 9-5 mentaliteit

  Klantgerichtheid

  Samenwerken

  Flexibiliteit

  Kwaliteitsgerichtheid

  Plannen/Organiseren

  Probleemoplossend

Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Doel

Het uitvoeren van werken volgens de afgesproken tijd, budget en kwaliteit.

Verantwoordelijkheid
 • Is verantwoordelijk voor kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de beschikbare medewerkers en onderaannemers, de juiste werkmethoden en juist gebruik van het materieel.
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een deel van een project of voert zelfstandig een project uit volgens bestek en tekeningen binnen het budget en het tijdschema.
 • Signaleert tijdig als de planning en de werkbegroting niet gehaald worden.
 • Is verantwoordelijk voor het signaleren en melden van meer- en minderwerk
 • Is verantwoordelijk voor het maken van de 4-6 weken
 • Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op de hem toegewezen projecten. Hij wordt hierin ondersteund door de bedrijfsveiligheidsdeskundige.
 • Is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkplek, is eerste aanspreekpunt op de werken en zorgt voor de toegangscontrole.
 • Is verantwoordelijk voor de controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de leveranties en verrichte diensten van derden.
Taken
 • Regelt tijdig het materieel, materialen en/of diensten volgens de inkooplijst en controleert de geleverde materialen en/of diensten.
 • Houdt toezicht en geeft leiding aan een groep medewerkers, uitzendkrachten, onderaannemers en leveranciers.
 • Houdt dagelijks (kort) overleg met een groep medewerkers,uitzendkrachten en onderaannmers.(overplanning v.d. dag en veiligheid).
 • Houdt toezicht op veiligheid, de arbeidsomstandigheden, het beoogde kwaliteitsniveau, de werkkosten en de planning.
 • Doet de werkadministratie, zoals het ingeven van dagrapporten in het orderadministratie systeem. Vult schadeformulieren in, lijsten klein materieel, ongevalformulieren en incidentmeldingen, MTV’s,veiligheidsrondes en houdt toolboxmeetings
 • Werkt in een team nauw samen met de werkvoorbereiding en adviseert deze inzake planning, bouwplaatsinrichting en inzet materieel en mensen.
 • Werkt conform de geldende procedures van ISOhandboek evenals volgens de regels uit het arbo-beleidsplan.
 • Houdt alle kwaliteitsgegevens bij volgens de procedure Inspectie.
 • Woont bouwvergaderingen bij en onderhoudt contacten met de opdrachtgever.
 • Meldt meerwerken/minderwerken aan de werkvoorbereiding via het systeem van dagrapportage.
 • Verwerkt tijdig uren en bonnen in centraal ERP-pakket (Metacom)
 • Zorgt voor een efficiënte inzet van (huur) materieel en voor de goede behandeling van dit materieel.
 • Maakt 4-6-wekenplanning.
 • Toezicht houden op milieuvoorschriften
Opleiding en/of ervaring
 • opleiding MBO of Bachelor of Ingenieur bouw
 • diploma VCA-VOL

Moet op de hoogte zijn van:

 • bouwmaterialenmarkt.
 • ontwikkelingen in zijn vakgebied.
 • Geldende wet- en regelgeving.
 • Planningstechnieken.

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Plaats in de organisatie

Staat onder leiding van de projectleider/klantcoördinator.

Competenties
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Resultaat- en kwaliteitsgericht
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Doel

De timmerman verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van timmer- werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende timmerwerkzaamheden.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Taken
 • Afhangen ramen en deuren.
 • Vervangen c.q. monteren hang- & sluitwerk.
 • Stelwerkzaamheden
Opleiding en/of ervaring
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit. Timmerwerkzaamheden.
Plaats in de organisatie

De timmerman werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie , uitvoerder en klantcoördinatoren.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31654942487

Doel

De metselaar verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van metselwerk bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid

Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende metselwerkzaamheden.

Taken
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen. Alle voorkomende metseltechnieken.
 • Stelwerkzaamheden
 • Aanbrengen van afwerkvloeren.
 • Cement tegelwerk.
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
Opleiding en/of ervaring
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E
Plaats in de organisatie

De metselaar werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie, de senior rayonleiders en de rayonleiders.

Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Doel:

De tegelzetter verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van tegelwerk bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid:
 • Het zetten van tegels op wanden, vloeren etc.
 • Stelwerkzaamheden.
 • Cement tegelwerk.
 • Lijmwerk.
 • Stucwerk.
Taken:
 • Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende tegelwerk.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieueisen in acht nemen.
Opleiding en/of ervaring:
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Doel

In de functie van allround onderhoudsmonteur verzorg je zelfstandig of in teamverband de uitvoering van onderhoudsopdrachten in de ruimste zin des woords of uitvoering van aannemingsovereenkomsten. Hierbij is het noodzakelijk dat je bereid bent tot het verrichten van de bereikbaarheidsdienst (ca. 2 keer een week per jaar). Een rijbewijs BE is een vereiste.

Bij deze functie hoort een bepaalde  flexibiliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast ben je het visitekaartje van de organisatie, dus klantgericht en contactvaardig.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden en opdrachten zoals bij voorbeeld het plaatsen van een keukenblok, het afhangen van deuren, aanbrengen van gipsplafonds, het verplaatsen van een stopcontact, het aanleggen/repareren van eenvoudig tegelwerk en/of sanitair. Voor al de voorkomende werkzaamheden dien je probleemoplossend te werk te gaan,  zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Doel

De elektricien verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van elektro werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten.

Verantwoordelijkheid

Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende elektrawerkzaamheden in de ruimste zin des woords

Taken
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Opleiding en/of ervaring
 •  LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
Plaats in de organisatie

De elektricien werkt in de buitendienst ressorterend onder de klantcoördinator.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice:

René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Van de Kreeke Speciale technieken

Doel

Ressorteert onder de direteur Speciale Techniekenmanager en geeft leiding aan het projectteam.

Heeft de leiding over meerdere (gecompliceerde) projecten  en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering volgens bestek en tekeningen binnen het budget en het tijdschema. Het meewerken in een ( multidisciplinair ) team kan hierbij van toepassing zijn.

De projectleider is het directe aanspreekpunt voor enkele (grote) opdrachtgevers  die zijn toegewezen. Belangrijkste onderdeel in deze rol is het maximaal ontzorgen van deze klanten op het gebied van leidingtechnieken (o.a. rioleringen). Voelt zich mede-eigenaar van de problemen bij de klant.

Verantwoordelijkheid:
 • voorbereiding en inkoop van projecten voor de uitvoering.
 • klaarmaken van werkmappen voor de uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor het evalueren van de calculatie op basis van de opgedane ervaringen.
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-meldingen, andere benodigde vergunningen.
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in het ERP-pakket door de uitvoering.
 • de organisatie van een werkbespreking voor de start van het werk met alle betrokkenen.
 • de controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de leveranties en verrichte diensten van derden.
 • kostenbewaking t.o.v. werkbegroting en rapportage, bijsturen en aanleveren aan de manager projecten
 • signalering van meer- en minderwerk en bestekswijzigingen samen met uitvoerders.
 • het opmaken van (af-)rekeningen van projecten (verantwoordelijk voor volledige en juiste afrekening).
 • het toezien op de juiste werkwijze op de projecten zoals inzet materiaal en personeel in samenspraak met de uitvoerder, volgens VCA en ISO 9001 certificering.
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie
 • Goed functioneren van medewerkers en goede werksfeer.
Taken:

Hij/Zij zorgt voor:

 • Een efficiënte organisatie van arbeid en overige productiemiddelen, alsmede voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel.
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de kostenbewaking van projecten
 • De voortgangscontrole op de werken en interne rapportage, iedere maand een financiële rapportage met de stand van het werk aan manager projecten
 • Het leidinggeven aan uitvoerder en werkvoorbereider
 • Werkvoorbereiding en inkoop d.m.v. offertevergelijkingen; maakt inkoopplanning en bereidt inkoopcontracten voor.
 • Opstellen werkbegroting en invoering kostenbewaking.
 • Uitwerken geconstateerde meerwerken en zorgen voor de goedkeuring door de opdrachtgever (vóór uitvoering).
 • Het opmaken van veiligheids- en gezondheids en milieuplannen.
 • Goede menselijke verhoudingen op het projecten.
 • Beoordeling van medewerkers.
 • Orde, netheid en hygiëne op de werken.
 • Bouwvergaderingen bijwonen inclusief rapportage.
 • Schademeldingen en afhandeling.
 • Onderhouden van goede relaties met de opdrachtgevers op projecten (acquisitie).
 • Controle en beheer werkmappen.
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering
 • Maken van afrekeningen en zorg dragen voor tijdige facturatie.
 • Voeren van functionerings-/beoordelingsgesprekken.
Opleiding en/of ervaring:
 • Een brede wegenbouwkundige opleiding op MBO+/HBO-niveau en affiniteit met leidingtechnieken, aangevuld met een ruime ervaring in het werkveld.
 • Kennis van moderne plannings- en organisatietechnieken in het vakgebied.
 • Kennis van calculatie, kostenbewaking en plannings-programma’s
 • Geldig certifictaat VCA-vol.

• Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Competenties:
 • Organiseren
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Betrokken samenwerken, is een teamplayer.
 • Ziet kansen en speet hier op in (initiatief).
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Eigenaarschap
Wat bieden we?
 • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden en veel eigen regie in een (laagdrempelig) familiebedrijf met enthousiaste collega’s.
 • Een marktconform salaris.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop, gsm en auto van de zaak.
 • Niet alleen in Nederland ben je actief, ook in België, dus volop kansen om je internationale scope te laten groeien.
Doel

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen riool reparaties / renovaties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij is verantwoordelijk voor:
• Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
• Het opslaan en beheren van (inspectie) gegevens.
• Correct en volledig invullen van inmeetstaat ten behoeve van plaatsen deelreparaties en inmeten / openen inlaten bij reliningen
• Het bijhouden van een urenadministratie
• Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
• Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
• Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
• Ter beschikking gesteld materiaal/materieel
• Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel
• Het verzorgen/opstellen van een werkbon
• Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is.
• Bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor:

• het op een correcte wijze uitvoeren van riool reparaties en of renovaties met het daartoe beschikbare materieel.
• voert werkzaamheden uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek..
• Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
• Plant de reiniging dagelijks tbv zijn werkzaamheden iom de planning.
• Opmaken van corrigerende maatregelen.

Opleiding en/of ervaring:

• MTS of gelijkwaardig door ervaring
• Diploma P/A (niet vereist)
• Diploma VCA I
• Rijbewijs BE-C

• Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Competenties:
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Nauwkeurig
Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van rioolreparatie en renovatie werkzaamheden.

Doel:

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen rioolinspecties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • het opslaan en beheren van inspectiegegevens.
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Een correcte uitvoering van de inspectiewerk-zaamheden conform NEN3399/SB250 en conform eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever. In het bijzonder vermelden we de opdrachten die onder ISO/IEC 17025 vallen.
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is.
 • In het kader van ISO17025 heeft de inspecteur ook de bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij zorgt voor:

 • het op een correcte wijze uitvoeren van rioolinspecties met het daartoe beschikbare materieel
 • voert inspecties uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek inspecteur
 • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
 • Plant de reiniging tbv zijn inspectie-opdracht
 • Opmaken van corrigerende maatregelen
Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring
 • Diploma visuele inspectie van riolen conform EN13508-2
 • Diploma P/A (niet vereist)
 • Diploma VCA I
Competenties:

– Plannen en organiseren
– Flexibiliteit
– Samenwerken
– Klantgerichtheid
– Integriteit
– Nauwkeurig

Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van camera-onderzoek onder accreditatie van ISO/IEC 17025.