Vacatures

Van de Kreeke en Habenu-Van de Kreeke biedt haar klanten integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen. Met deze missie willen we graag bewijzen dat we veelzijdig in bouw zijn. Wil jij meewerken om onze missie en doelstelling bij onze klanten te realiseren? Vind je het leuk om in een dynamische (bouw)omgeving te werken waarbij je graag je handen uit de mouwen steekt en realiseert?

Van de Kreeke Wegenbouw

Dagelijkse werkzaamheden
 • Het controleren en boeken van facturen / opstellen van verkoopfacturen
 • Werken in portalen van opdrachtgevers
 • Het bewaken van de debiteuren en crediteuren
 • Het betaalbaar stellen van inkomende rekeningen
 • Registreren van uren
 • Aangifte en controle CheckIn@work
 • RSZ werfmeldingen / C-track aanmaken werven
 • Melden buitenlandse onderaannemers  website ‘postworkers’
 • Het vervangen van de telefoniste/receptioniste

Verder alle voorkomende “administratieve werkzaamheden”.

Opleiding en/of ervaring

Moet beschikken over:

 • Administratieve opleiding op MBO-niveau
 • Kennis Metacom
 • Kennis wet- en regelgeving
 • Regelgeving btw
 • Goede contactuele eigenschappen

Het goed kunnen werken in teamverband

Competenties
 • Integer
 • Communicatie intern- en extern
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Samenwerken
 • Klantgericht intern- en extern
 • Punctueel
 • Nauwkeurig

Habenu-van de Kreeke Bouw

Doel

Het uitvoeren van werken volgens de afgesproken tijd, budget en kwaliteit.

Taken
 • Regelt tijdig het materieel, materialen en/of diensten volgens de inkooplijst en controleert de geleverde materialen en/of diensten.
 • Houdt toezicht en geeft leiding aan een groep medewerkers, uitzendkrachten, onderaannemers en leveranciers. − Houdt dagelijks (kort) overleg met een groep medewerkers,uitzendkrachten en onderaannmers.(overplanning v.d. dag en veiligheid).
 • Houdt toezicht op veiligheid, de arbeidsomstandigheden, het beoogde kwaliteitsniveau, de werkkosten en de planning.
 • Doet de werkadministratie, zoals het ingeven van dagrapporten in het orderadministratie systeem. Vult schadeformulieren in, lijsten klein materieel, ongevalformulieren en incidentmeldingen,MTV’s,veiligheidsrondes en houdt toolboxmeetings
 • Werkt in een team nauw samen met de werkvoorbereiding en adviseert deze inzake planning, bouwplaatsinrichting en inzet materieel en mensen.
 • Werkt conform de geldende procedures van ISOhandboek evenals volgens de regels uit het arbo-beleidsplan.
 • Houdt alle kwaliteitsgegevens bij volgens de procedure Inspectie.
 • Woont bouwvergaderingen bij en onderhoudt contacten met de opdrachtgever.
 • Meldt meerwerken/minderwerken aan de werkvoorbereiding via het systeem van dagrapportage.
 • Verwerkt tijdig uren en bonnen in centraal ERP-pakket (Metacom)
 • Zorgt voor een efficiënte inzet van (huur) materieel en voor de goede behandeling van dit materieel. − Maakt 4-6-wekenplanning.
 • Toezicht houden op milieuvoorschriften
Opleiding en/of ervaring
 • opleiding MBO of Bachelor of Ingenieur bouw
 • diploma VCA-VOL

Moet op de hoogte zijn van:
− bouwmaterialenmarkt.
− ontwikkelingen in zijn vakgebied.
− Geldende wet- en regelgeving.
− planningstechnieken.

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Verantwoordelijkheid
 • Is verantwoordelijk voor kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de beschikbare medewerkers en onderaannemers, de juiste werkmethoden en juist gebruik van het materieel.
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een deel van een project of voert zelfstandig een project uit volgens bestek en tekeningen binnen het budget en het tijdschema.
 • Signaleert tijdig als de planning en de werkbegroting niet gehaald worden.
 • Is verantwoordelijk voor het signaleren en melden van meer- en minderwerk
 • Is verantwoordelijk voor het maken van de planning.
 • Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op de hem toegewezen projecten. Hij wordt hierin ondersteund door de bedrijfsveiligheidsdeskundige.
 • Is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkplek, is eerste aanspreekpunt op de werken en zorgt voor de toegangscontrole.
 • Is verantwoordelijk voor de controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de leveranties en verrichte diensten van derden.
Plaats in de organisatie

Staat onder leiding van de projectleider/klantcoördinator.

Doel

De metselaar verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van metselwerk bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Taken
 • ·        Eigen urenverantwoording en registratie.

  ·        Registratie van materiaal- en materieelverbruik.

  ·        Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen. Alle voorkomende metseltechnieken.

  ·        Stelwerkzaamheden

  ·        Aanbrengen van afwerkvloeren.

  ·        Voegwerk.

  ·        Cement tegelwerk.

  ·        Lijmwerk.

  ·        Stucwerk. Contactvaardig en samenwerkingsgericht;

  ·        Klantgericht

  ·        Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

  ·        Probleemoplossend

Opleiding en/of ervaring

·        LBO / VMBO niveau

·        VCA

·        Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.

·        Rijbewijs B+E

Verantwoordelijkheid
 •  Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende metselwerkzaamheden.

Plaats in de organisatie

De metselaar werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie, de senior rayonleiders en de rayonleiders.

Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice

Doel

Het voorbereiden van werken en uitvoering van kostenbewaking per project, en het zelfstandig/onder begeleiding maken van kostprijsbegrotingen.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Planning en kostenbewaking projecten
 • Voorbereiding van de inkoop d.m.v. offerte vergelijkingen
 • Het opmaken van veiligheids-, gezondheids en milieuplannen.
 • Invoeren van de werkbegroting in de kostenbewaking
 • Uitwerken van geconstateerde meerwerken
 • Signaleert aan de manager van de stand van werken
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de
 • kostenbewaking van projecten
 • Zorgt voor de behandeling van prijsaanvragen.
 • Bestudeert bestek en tekeningen en haalt alle relevante informatie eruit.
 • aan de hand van bestek en tekeningen materialen uittrekken, bewerken, vaststellen en normeren en prijzen vaststellen.
 • Berekent aan de hand van door hem opgestelde planningen en projectorganisatie de indirecte kosten voor het project.
 • Vraagt offertes aan bij leveranciers en onderaannemers en beoordeelt de ontvangen offertes op volledigheid en correctheid, maakt prijsspiegels en verwerkt de gekozen prijs in de begroting.
 • Woont bijeenkomsten bij voor inlichtingen en aanwijzingen ten behoeve van bestedingen met inbegrip van het uitvoeren van terreinverkenningen.
 • Maakt kostprijsbegrotingen aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens in het calculatieprogramma METACOM.
 • Doet tussentijds verslag bij de hoofd calculatie over de inhoud en de voortgang van de calculatie.
 • Tijdens het maken van de begroting alert zijn op zgn. kritische punten. Deze registreren en bij de bespreking van de begroting inbrengen.
 • Bedenkt indien nodig creatieve alternatieven op het bestek om tot goede oplossing en aanpak van het werk te komen.
 • Zorgt dat de inschrijving tijdig gereed is .
 • Maakt kostenramingen aan de hand van schetsen.
 • Levert een bijdrage aan een efficiënte kosten- en materialendocumentatie
 • Doet kostprijsanalyses.
 • Werkt, indien de klant dit vraagt, in bouwteam; calculator denkt mee om creatieve kostenbesparende bouwkundige of uitvoeringstechnische oplossingen in het ontwerp voor te stellen
 • Bij opdracht zorgen voor een goede overdracht naar uitvoering / bij niet-opdracht archiveert hij.
 • Verricht neventaken in werkvoorbereiding en administratie
Opleiding en ervaring
 • bouwkundige kennis op MBO-niveau, bachelor bouw of industrieel ingenieur.
 • enkele jaren ervaring op werkvoorbereiding
 • cijfermatig inzicht.
 • analytisch denkvermogen.
 • affiniteit met automatisering
 • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.
 • (weg- en water) bouwkundige kennis op MBO/HBO-niveau of Bachelor of Industrieel ingenieur
 • meerdere jaren ervaring op calculatiegebied.
 • kennis van werkmethoden en normen, capaciteiten en producties.
 • VCA-VOL
 • ontwikkelingen in zijn vakgebied.
 • geldende wet- en regelgeving
Verantwoordelijkheid
 • verantwoordelijk voor het werken volgens ISO
 • Klaarmaken werkmappen voor de uitvoering
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in Metacom door de uitvoering
 • Signaleren van meerwerken op de dagrapporten
 • Op tijd aanleveren kostenbewaking per project aan de manager
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-
 • meldingen, andere benodigde vergunningen
 • zorgt voor een efficiënte organisatie van arbeid en overige
 • productiemiddelen , evenals voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de calculaties voor de aanbesteding.
 • is verantwoordelijk voor het klaar maken van de kostprijs en aanbestedingsbescheiden
 • is verantwoordelijk  voor het klaarmaken van een offerte met vermelding van de bijbehorende algemene voorwaarden
 • Bij opdracht zorgdragen voor een correcte overdracht, en anders zorgen dat het juist gearchiveerd wordt.
Competenties
 • Analytisch vermogen
 • Besluitvaardigheid
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Nauwkeurigheid
 • Creativiteit
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice: René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Doel

In de functie van allround onderhoudsmonteur verzorg je zelfstandig of in teamverband de uitvoering van onderhoudsopdrachten in de ruimste zin des woords of uitvoering van aannemingsovereenkomsten. Hierbij is het noodzakelijk dat je bereid bent tot het verrichten van de bereikbaarheidsdienst (ca. 2 keer een week per jaar). Een rijbewijs BE is een vereiste. Bij deze functie hoort een bepaalde  flexibiliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast ben je het visitekaartje van de organisatie, dus klantgericht en contactvaardig.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden en opdrachten zoals bij voorbeeld het plaatsen van een keukenblok, het afhangen van deuren, aanbrengen van gipsplafonds, het verplaatsen van een stopcontact, het aanleggen/repareren van eenvoudig tegelwerk en/of sanitair. Voor al de voorkomende werkzaamheden dien je probleemoplossend te werk te gaan,  zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice: René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Doel

Het uitvoeren van werken volgens de afgesproken tijd, budget en kwaliteit.

Taken
 • Regelt tijdig het materieel, materialen en/of diensten volgens de inkooplijst en controleert de geleverde materialen en/of diensten.
 • Houdt toezicht en geeft leiding aan een groep medewerkers, uitzendkrachten, onderaannemers en leveranciers.
 • Houdt dagelijks (kort) overleg met een groep medewerkers, uitzendkrachten en onderaannemers (over planning v/d dag en veiligheid).
 • Houdt toezicht op veiligheid, de arbeidsomstandigheden, het beoogde kwaliteitsniveau, de werkkasten en de planning.
 • Doet de werkadministratie, zoals het ingeven van dagrapporten in het orderadministratie systeem. Vult schadeformulieren in, lijsten klein materieel,
  ongevalformulieren en incidentmeldingen, MTV’s, veiligheidsrondes en houdt toolboxmeetings.
 • Werkt in een team nauw samen met de werkvoorbereiding en adviseert deze inzake planning, bouwplaatsinrichting en inzet materieel en mensen.
 • Werkt conform de geldende procedures van ISO handboek evenals volgens de regels uit het arbo-beleidsplan.
 • Houdt alle kwaliteitsgegevens bij volgens de procedure Inspectie.
 • Woont bouwvergaderingen bij en onderhoudt contacten met de opdrachtgever.
 • Meldt meer-/minderwerken aan de werkvoorbereiding via het systeem van dagrapportage.
 • Verwerkt tijdig uren en bonnen in centraal ERP-pakket (Metacom).
 • Zorgt voor een efficiënte inzet van (huur)materieel en voor de goede behandeling van dit materieel.
 • Maakt 4-6-wekenplanning.
 • Toezicht houden op milieuvoorschriften.
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice: René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Van de Kreeke Speciale technieken

Doel

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen riool reparaties / renovaties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij is verantwoordelijk voor: • Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering. • Het opslaan en beheren van (inspectie) gegevens. • Correct en volledig invullen van inmeetstaat ten behoeve van plaatsen deelreparaties en inmeten / openen inlaten bij reliningen • Het bijhouden van een urenadministratie • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden. • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel • Het verzorgen/opstellen van een werkbon • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is. • Bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken. Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor: • het op een correcte wijze uitvoeren van riool reparaties en of renovaties met het daartoe beschikbare materieel. • voert werkzaamheden uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek.. • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant • Plant de reiniging dagelijks tbv zijn werkzaamheden iom de planning. • Opmaken van corrigerende maatregelen.

Opleiding en/of ervaring:

• MTS of gelijkwaardig door ervaring • Diploma P/A (niet vereist) • Diploma VCA I • Rijbewijs BE-C • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Competenties:
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Nauwkeurig
Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van rioolreparatie en renovatie werkzaamheden.

Doel:

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen rioolinspecties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • het opslaan en beheren van inspectiegegevens.
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Een correcte uitvoering van de inspectiewerk-zaamheden conform NEN3399/SB250 en conform eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever. In het bijzonder vermelden we de opdrachten die onder ISO/IEC 17025 vallen.
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is.
 • In het kader van ISO17025 heeft de inspecteur ook de bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij zorgt voor:

 • het op een correcte wijze uitvoeren van rioolinspecties met het daartoe beschikbare materieel
 • voert inspecties uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek inspecteur
 • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
 • Plant de reiniging tbv zijn inspectie-opdracht
 • Opmaken van corrigerende maatregelen
Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring
 • Diploma visuele inspectie van riolen conform EN13508-2
 • Diploma P/A (niet vereist)
 • Diploma VCA I
Competenties:

– Plannen en organiseren – Flexibiliteit – Samenwerken – Klantgerichtheid – Integriteit – Nauwkeurig

Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van camera-onderzoek onder accreditatie van ISO/IEC 17025.

Hogenboom Installaties

Verantwoordelijkheden:

Adequate planning en voortgang bewaken van uitgezette orders tot status “afgerond”.

Taken:
 • Invoeren orders en opdrachten in projectadministratie
 • Planning orders en opdrachten
 • Terugkoppeling naar opdrachtgevers over onder handen orders
 • Begeleiden en aansturen van buitendienstmedewerkers en ingeschakelde derde
 • Afstemmen werkzaamheden m.b.t. veiligheids-, gezondheids- en milieuplannen met projectleiders
 • Contacten met ketenpartners/onderaannemers i.v.m. opvolging verstrekte opdrachten
 • Uitzetten juiste ketenpartner of onderaannemer op het werk
 • Beoordelen van reparatieverzoeken op juistheid en volledigheid
 • Telefoonbediening
 • Facturatie, facturen maken en invoeren
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Communicatieve vaardigheden
 • Resultaatgericht
 • Pro-actief
 • Stressbestendig
 • Geen 9-5 mentaliteit
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
Opleiding en/of ervaring:
 • MBO niveau (c.q. werk- & denkniveau)
 • BHV (optioneel)
 • Eventuele relevantie op gebied van installatietechniek
 • Kennis van producten, diensten en branche.
 • Leidinggevende vaardigheden (procesgericht)
 • Kennis en vaardigheden ms office pakket
Verantwoordelijkheden:
 • Is verantwoordelijk voor kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de beschikbare medewerkers en onderaannemers, de juiste werkmethoden en juist gebruik van het materieel.
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een deel van een project of voert zelfstandig een project uit volgens bestek en tekeningen binnen het budget en het tijdschema.
 • Signaleert tijdig als de planning en de werkbegroting niet gehaald worden.
 • Is verantwoordelijk voor het signaleren en melden van meer- en minderwerk.
 • Is verantwoordelijk voor het maken van de (monteurs die voor hem werken).
 • Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op de hem toegewezen projecten. Hij wordt hierin ondersteund door de KAM coördinator .
 • Is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkplek, is eerste aanspreekpunt op de werken en zorgt voor de toegangscontrole.
 • Is verantwoordelijk voor de controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de leveranties en verrichte diensten van derden.
 • Goed functioneren van medewerkers en goede werksfeer.
Taken:
 • Regelt tijdig het materieel, materialen en/of diensten volgens de inkooplijst en controleert de geleverde materialen en/of diensten.
 • Houdt toezicht en geeft leiding aan een groep medewerkers, uitzendkrachten, onderaannemers en leveranciers.
 • Houdt dagelijks (kort) overleg met de een groep medewerkers, uitzendkrachten en onderaannemers (over planning v.d. dag en veiligheid).
 • Houdt toezicht op veiligheid, de arbeidsomstandigheden, het beoogde kwaliteitsniveau, de werkkosten en de planning.
 • Doet de werkadministratie, zoals het ingeven van dagrapporten in het orderadministratie systeem. Vult schadeformulieren in, lijsten klein materieel, ongeval-formulieren en incidentmeldingen, MTV’s, veiligheidsrondes en houdt toolbox-meetings.
 • Werkt in een team nauw samen met de werkvoorbereiding en projectleider en adviseert deze inzake planning, bouwplaats-inrichting en inzet materieel en mensen.
 • Werkt conform de geldende procedures van ISO handboek evenals volgens de regels uit het arbo-beleidsplan.
 • Houdt alle kwaliteitsgegevens bij volgens de procedure Inspectie.
 • Woont bouwvergaderingen bij en onderhoudt contacten met de opdrachtgever.
 • Meldt meer-/minderwerken aan de werkvoorbereiding via het systeem van dagrapportage.
 • Verwerkt tijdig uren en bonnen in centraal ERP-pakket (Metacom).
 • Zorgt voor een efficiënte inzet van (huur) materieel en voor de goede behandeling van dit materieel.
 • Maakt 4-6-wekenplanning.
 • Toezicht houden op milieuvoorschriften.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
 • klantgericht.
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend.
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
 • Collegiaal.
 • Het draaien van wachtdienst/telefoondienst.
Competenties:
 • Flexibiliteit.
 • Klantgerichtheid.
 • Samenwerken.
 • Resultaat- en kwaliteitsgericht.
 • Plannen/organiseren.
 • Probleemoplossend vermogen.
 • Coaching medewerkers / leidinggeven.
Opleiding en/of ervaring:
 • Opleiding MBO of Bachelor electrowerk of Ingenieur bouw.
 • Diploma VCA-VOL.

 

De (meewerkend) uitvoerder elektro moet op de hoogte zijn van:

 • Actuele electra-materialen en hulpmiddelen.
 • Bouwmaterialenmarkt.
 • Ontwikkelingen in zijn vakgebied.
 • Geldende wet- en regelgeving.
 • Planningstechnieken.
 • LBO / VMBO niveau.
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E.
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Verantwoordelijkheden:

Is verantwoordelijk voor:

 • Juistheid en volledigheid administratie.
 • Saldi tussenrekeningen grootboek en afloopcontrole.
 • Organisatie werkplek; overzichtelijk en structuur.
 • Het bewaken van debiteuren.
 • Archivering.
Taken:

Zorgt voor:

 • Het bewaken van de debiteuren en crediteuren.
 • Het controleren van inkomende rekeningen.
 • Het betaalbaar stellen van inkomende rekeningen.
 • Het boeken van boekhoudkundige documenten.
 • Het beheren van de kas.
 • Het vervangen van de telefoniste/receptioniste.
 • Het invullen van subsidieformulieren.
 • Het bestellen van kantoorbenodigdheden.
 • Het verzorgen van het archief van de administratie.
 • Het beheren van de voorraad kantoorartikelen.
 • Bijhouden en opbergen vakliteratuur.
 • Maken van onderaannemingscontracten.
 • Het bijhouden van lijst van scholing en opleiding.
 • Alle voorkomende typewerkzaamheden.
 • Kantine en planten.

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Competenties:
 • Integer.
 • Communicatie entern- en extern.
 • Kwaliteitsgerichtheid.
 • Samenwerken.
 • Interne klantgerichtheid.
 • Punctueel.
 • Nauwkeurig.
Opleiding en/of ervaring:

Moet beschikken over:

 • Administratieve opleiding op MBO-niveau.
 • Kennis Metacom.
 • Kennis wet- en regelgeving.
 • Regelgeving btw.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Het goed kunnen werken in teamverband.
Doel

De loodgieter, cv-monteur/-installateur verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van loodgieters, cv-monteur/-installateur werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten.

Verantwoordelijkheid:

Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende loodgieters cv-monteur/-installateur werkzaamheden in de ruimste zin des woords

Taken:
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
 • klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Opleiding en/of ervaring:
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren