Vacatures

Van de Kreeke en Habenu-Van de Kreeke biedt haar klanten integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen. Met deze missie willen we graag bewijzen dat we veelzijdig in bouw zijn. Wil jij meewerken om onze missie en doelstelling bij onze klanten te realiseren? Vind je het leuk om in een dynamische (bouw)omgeving te werken waarbij je graag je handen uit de mouwen steekt en realiseert?

Van de Kreeke Wegenbouw

Doel

Functionaris verzorgt de financiële administratie en geeft leiding aan de medewerkers afdeling financiële administratie.

Taken
 • Controle op het coderen van boekhoudkundige documenten.
 • Het uitvoeren van interne controle op de in de boekhouding opgenomen gegevens door middel van detail- en/of totaalcontrole
 • Afletteren tussenrekeningen grootboek
 • Het verzorgen van interne doorberekeningen van machines, brandstof, auto’s, monteurs en dergelijke.
 • Het controleren van doorberekeningen aan gelieerde ondernemingen.
 • Het afstemmen van gegeven boekhoudkundig met aangifte omzetbelasting.
 • Het assisteren bij het periodiek afstemmen van kosten en opbrengst van de projecten met de kostenbewaking.
 • Assisteren bij het opstellen van periodieke financiële overzichten en het geven van toelichting hierop.
 • Assisteren bij het opstellen van de jaarrekening + budget en het geven van toelichting hierop.
 • Mee opvolgen en controleren van urenregistraties en voorraadmutaties.
 • Bewaking van afhandeling van schades
 • Uitgifte en registratie tankpassen
 • Invullen van subsidie en statistiekformulieren
 • Zorgt voor adequate opleiding medewerkers afdeling
 • Zorgt voor goede verhoudingen op de afdeling.
 • Het uitoefenen van controle op gedelegeerde werkzaamheden
 • Houdt periodiek administratievergaderingen
 • Stimuleren en participeren in verbetertrajecten
Opleiding en/of ervaring
 • Administratieve opleiding op HBO-niveau
 • Enkele jaren boekhoudkundige ervaring
 • Kennis administratieve organisatie
 • Analytisch denkvermogen
 • Kennis wet- en regelgeving
 • Kennis WKA
 • Regelgeving btw
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Leidinggevende capaciteiten

Functionaris moet op de hoogte zijn van, zowel voor Belgie als voor Nederland:

 • Ontwikkelingen in het vakgebied
 • Toepasselijke administratieve wet- en regelgeving
 • Administratieve systemen en toepassingen

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift

Verantwoordelijkheid
 • Juistheid, volledigheid en tijdigheid financiële administratie
 • Afloopcontrole tussenrekeningen grootboek
 • Reconsiliatie rekening courant
 • Aansluiting subadministraties met grootboek.
 • Het tijdig verzorgen van periodieke aangiften omzetbelasting
 • Het tijdig verzorgen van opgaves externe instanties ten behoeve van statistiekgegevens.
 • Beoordeling medewerkers afdeling financiële administratie
 • Werkverdeling en bezetting afdeling financiële administratie,
 • Beheer van verzekeringsportefeuille en opvolgen verzekerde schades
 • Organisatie werkplek; overzichtelijk en structuur
 • Archivering
Plaats in de organisatie

Ressorteert onder de financial controller.

Habenu-van de Kreeke Bouw

Doel

Het uitvoeren van werken volgens de afgesproken tijd, budget en kwaliteit.

Taken
 • Regelt tijdig het materieel, materialen en/of diensten volgens de inkooplijst en controleert de geleverde materialen en/of diensten.
 • Houdt toezicht en geeft leiding aan een groep medewerkers, uitzendkrachten, onderaannemers en leveranciers. − Houdt dagelijks (kort) overleg met een groep medewerkers,uitzendkrachten en onderaannmers.(overplanning v.d. dag en veiligheid).
 • Houdt toezicht op veiligheid, de arbeidsomstandigheden, het beoogde kwaliteitsniveau, de werkkosten en de planning.
 • Doet de werkadministratie, zoals het ingeven van dagrapporten in het orderadministratie systeem. Vult schadeformulieren in, lijsten klein materieel, ongevalformulieren en incidentmeldingen,MTV’s,veiligheidsrondes en houdt toolboxmeetings
 • Werkt in een team nauw samen met de werkvoorbereiding en adviseert deze inzake planning, bouwplaatsinrichting en inzet materieel en mensen.
 • Werkt conform de geldende procedures van ISOhandboek evenals volgens de regels uit het arbo-beleidsplan.
 • Houdt alle kwaliteitsgegevens bij volgens de procedure Inspectie.
 • Woont bouwvergaderingen bij en onderhoudt contacten met de opdrachtgever.
 • Meldt meerwerken/minderwerken aan de werkvoorbereiding via het systeem van dagrapportage.
 • Verwerkt tijdig uren en bonnen in centraal ERP-pakket (Metacom)
 • Zorgt voor een efficiënte inzet van (huur) materieel en voor de goede behandeling van dit materieel. − Maakt 4-6-wekenplanning.
 • Toezicht houden op milieuvoorschriften
Opleiding en/of ervaring
 • opleiding MBO of Bachelor of Ingenieur bouw
 • diploma VCA-VOL

Moet op de hoogte zijn van:
− bouwmaterialenmarkt.
− ontwikkelingen in zijn vakgebied.
− Geldende wet- en regelgeving.
− planningstechnieken.

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Verantwoordelijkheid
 • Is verantwoordelijk voor kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de beschikbare medewerkers en onderaannemers, de juiste werkmethoden en juist gebruik van het materieel.
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een deel van een project of voert zelfstandig een project uit volgens bestek en tekeningen binnen het budget en het tijdschema.
 • Signaleert tijdig als de planning en de werkbegroting niet gehaald worden.
 • Is verantwoordelijk voor het signaleren en melden van meer- en minderwerk
 • Is verantwoordelijk voor het maken van de planning.
 • Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op de hem toegewezen projecten. Hij wordt hierin ondersteund door de bedrijfsveiligheidsdeskundige.
 • Is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkplek, is eerste aanspreekpunt op de werken en zorgt voor de toegangscontrole.
 • Is verantwoordelijk voor de controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de leveranties en verrichte diensten van derden.
Plaats in de organisatie

Staat onder leiding van de projectleider/klantcoördinator.

Doel

De metselaar verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van metselwerk bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Taken
 • ·        Eigen urenverantwoording en registratie.

  ·        Registratie van materiaal- en materieelverbruik.

  ·        Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen. Alle voorkomende metseltechnieken.

  ·        Stelwerkzaamheden

  ·        Aanbrengen van afwerkvloeren.

  ·        Voegwerk.

  ·        Cement tegelwerk.

  ·        Lijmwerk.

  ·        Stucwerk. Contactvaardig en samenwerkingsgericht;

  ·        Klantgericht

  ·        Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

  ·        Probleemoplossend

Opleiding en/of ervaring

·        LBO / VMBO niveau

·        VCA

·        Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.

·        Rijbewijs B+E

Verantwoordelijkheid
 •  Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende metselwerkzaamheden.

Plaats in de organisatie

De metselaar werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie, de senior rayonleiders en de rayonleiders.

Doel

De timmerman verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van timmer- werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Taken
 • Afhangen ramen en deuren.
 • Vervangen c.q. monteren hang- & sluitwerk.
 • Stelwerkzaamheden
Opleiding en/of ervaring
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit. Timmerwerkzaamheden.
Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende timmerwerkzaamheden.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Plaats in de organisatie

De timmerman werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie , uitvoerder en klantcoördinatoren.

Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice

Doel

De timmerman verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van timmer- werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende timmerwerkzaamheden.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Taken
 • Afhangen ramen en deuren.
 • Vervangen c.q. monteren hang- & sluitwerk.
 • Stelwerkzaamheden
Opleiding en/of ervaring
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit. Timmerwerkzaamheden.
Plaats in de organisatie

De timmerman werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie , uitvoerder en klantcoördinatoren.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice: René Lerschen: +31654942487

Doel

In de functie van allround onderhoudsmonteur verzorg je zelfstandig of in teamverband de uitvoering van onderhoudsopdrachten in de ruimste zin des woords of uitvoering van aannemingsovereenkomsten. Hierbij is het noodzakelijk dat je bereid bent tot het verrichten van de bereikbaarheidsdienst (ca. 2 keer een week per jaar). Een rijbewijs BE is een vereiste. Bij deze functie hoort een bepaalde  flexibiliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast ben je het visitekaartje van de organisatie, dus klantgericht en contactvaardig.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden en opdrachten zoals bij voorbeeld het plaatsen van een keukenblok, het afhangen van deuren, aanbrengen van gipsplafonds, het verplaatsen van een stopcontact, het aanleggen/repareren van eenvoudig tegelwerk en/of sanitair. Voor al de voorkomende werkzaamheden dien je probleemoplossend te werk te gaan,  zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice: René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Van de Kreeke Speciale technieken

Doel

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen riool reparaties / renovaties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij is verantwoordelijk voor: • Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering. • Het opslaan en beheren van (inspectie) gegevens. • Correct en volledig invullen van inmeetstaat ten behoeve van plaatsen deelreparaties en inmeten / openen inlaten bij reliningen • Het bijhouden van een urenadministratie • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden. • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel • Het verzorgen/opstellen van een werkbon • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is. • Bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken. Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor: • het op een correcte wijze uitvoeren van riool reparaties en of renovaties met het daartoe beschikbare materieel. • voert werkzaamheden uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek.. • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant • Plant de reiniging dagelijks tbv zijn werkzaamheden iom de planning. • Opmaken van corrigerende maatregelen.

Opleiding en/of ervaring:

• MTS of gelijkwaardig door ervaring • Diploma P/A (niet vereist) • Diploma VCA I • Rijbewijs BE-C • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Competenties:
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Nauwkeurig
Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van rioolreparatie en renovatie werkzaamheden.

Doel:

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen rioolinspecties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • het opslaan en beheren van inspectiegegevens.
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Een correcte uitvoering van de inspectiewerk-zaamheden conform NEN3399/SB250 en conform eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever. In het bijzonder vermelden we de opdrachten die onder ISO/IEC 17025 vallen.
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is.
 • In het kader van ISO17025 heeft de inspecteur ook de bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij zorgt voor:

 • het op een correcte wijze uitvoeren van rioolinspecties met het daartoe beschikbare materieel
 • voert inspecties uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek inspecteur
 • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
 • Plant de reiniging tbv zijn inspectie-opdracht
 • Opmaken van corrigerende maatregelen
Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring
 • Diploma visuele inspectie van riolen conform EN13508-2
 • Diploma P/A (niet vereist)
 • Diploma VCA I
Competenties:

– Plannen en organiseren – Flexibiliteit – Samenwerken – Klantgerichtheid – Integriteit – Nauwkeurig

Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van camera-onderzoek onder accreditatie van ISO/IEC 17025.

Hogenboom Installaties

Doel:

Ondersteuning bij diverse administratieve werkzaamheden

Verantwoordelijkheid:

Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende administratieve werkzaamheden

Hij/zij zorgt voor:
 • Beantwoorden telefoon
 • Plannen van afspraken
 • Verwerken en gereed melden van opdrachten
 • Werken in portalen van opdrachtgevers
 • Het boeken van facturen / opstellen van verkoopfacturen
 • Debiteurenbewaking
 • Registreren van uren
 • Het beheren van de kas
 • Alle voorkomende “administratieve werkzaamheden”.
Competenties:
 • Integer
 • Communicatie intern- en extern
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Samenwerken
 • Klantgericht zowel intern als extern
 • Punctueel
 • Nauwkeurig
Doel

De loodgieter, cv-monteur/-installateur verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van loodgieters, cv-monteur/-installateur werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten.

Verantwoordelijkheid:

Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende loodgieters cv-monteur/-installateur werkzaamheden in de ruimste zin des woords

Taken:
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
 • klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Opleiding en/of ervaring:
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren