Vacatures

Van de Kreeke en Habenu-Van de Kreeke biedt haar klanten integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen. Met deze missie willen we graag bewijzen dat we veelzijdig in bouw zijn. Wil jij meewerken om onze missie en doelstelling bij onze klanten te realiseren? Vind je het leuk om in een dynamische (bouw)omgeving te werken waarbij je graag je handen uit de mouwen steekt en realiseert?

Van de Kreeke Wegenbouw

Habenu-van de Kreeke Bouw

Doel
 

Het zelfstandig/onder begeleiding  maken van kostprijsbegrotingen.

 

Taken
 • Zorgt voor de behandeling van prijsaanvragen.
 • Bestudeert bestek en tekeningen en haalt alle relevante informatie eruit.
 • aan de hand van bestek en tekeningen materialen uittrekken, bewerken, vaststellen en normeren en prijzen vaststellen.
 • Berekent aan de hand van door hem opgestelde planningen en projectorganisatie de indirecte kosten voor het project.
 • Vraagt offertes aan bij leveranciers en onderaannemers en beoordeelt de ontvangen offertes op volledigheid en correctheid, maakt prijsspiegels en verwerkt de gekozen prijs in de begroting.
 • Woont bijeenkomsten bij voor inlichtingen en aanwijzingen ten behoeve van bestedingen met inbegrip van het uitvoeren van terreinverkenningen.
 • Maakt kostprijsbegrotingen aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens in het calculatieprogramma METACOM.
 • Doet tussentijds verslag bij de hoofd calculatie over de inhoud en de voortgang van de calculatie.
 • Tijdens het maken van de begroting alert zijn op zgn. kritische punten. Deze registreren en bij de bespreking van de begroting inbrengen.
 • Bedenkt indien nodig creatieve alternatieven op het bestek om tot goede oplossing en aanpak van het werk te komen.
 • Zorgt dat de inschrijving tijdig gereed is .
 • Maakt kostenramingen aan de hand van schetsen.
 • Levert een bijdrage aan een efficiënte kosten- en materialendocumentatie
 • Doet kostprijsanalyses.
 • Werkt, indien de klant dit vraagt, in bouwteam; calculator denkt mee om creatieve kostenbesparende bouwkundige of uitvoeringstechnische oplossingen in het ontwerp voor te stellen
 • Bij opdracht zorgen voor een goede overdracht naar uitvoering / bij niet-opdracht archiveert hij.
 • Verricht neventaken in werkvoorbereiding en administratie
 • Planning en kostenbewaking projecten
 • Voorbereiding van de inkoop d.m.v. offerte vergelijkingen
 • Invoeren van de werkbegroting in de kostenbewaking
 • Uitwerken van geconstateerde meerwerken
 • Signaleert aan de manager van de stand van werken
 • Verspreiden gecontroleerde documenten t.b.v. uitvoering
 • Controleert invoer van uren en bonnen door uitvoerder t.b.v. de
 • kostenbewaking van projecten
Opleiding en/of ervaring
 • (weg- en water) bouwkundige kennis op MBO/HBO-niveau of Bachelor of Industrieel ingenieur
 • meerdere jaren ervaring op calculatiegebied.
 • kennis van werkmethoden en normen, capaciteiten en producties.
 • VCA-VOL

Hij moet op de hoogte zijn van:

 • ontwikkelingen in zijn vakgebied.
 • geldende wet- en regelgeving
Verantwoordelijkheid
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de calculaties voor de aanbesteding.
 • is verantwoordelijk voor het klaar maken van de kostprijs en aanbestedingsbescheiden
 • is verantwoordelijk  voor het klaarmaken van een offerte met vermelding van de bijbehorende algemene voorwaarden
 • Bij opdracht zorgdragen voor een correcte overdracht, en anders zorgen dat het juist gearchiveerd wordt.
 • verantwoordelijk voor het werken volgens ISO
 • Klaarmaken werkmappen voor de uitvoering
 • Controle op volledigheid, tijdigheid en juistheid van invoer in Metacom door de uitvoering
 • Signaleren van meerwerken op de dagrapporten
 • Op tijd aanleveren kostenbewaking per project aan de manager
 • Controle op afdracht van werk gerelateerde verzekeringen en premies door administratie
 • Tijdig aanvragen signalisatievergunningen, KLIC OF KLIP-
 • meldingen, andere benodigde vergunningen
 • zorgt voor een efficiënte organisatie van arbeid en overige
 • productiemiddelen , evenals voor het tijdig beschikbaar zijn van de voorgeschreven materialen en het materieel
Competenties
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Analytisch vermogen
 • Besluitvaardigheid
Doel

De metselaar verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van metselwerk bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Taken
 • ·        Eigen urenverantwoording en registratie.

  ·        Registratie van materiaal- en materieelverbruik.

  ·        Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen. Alle voorkomende metseltechnieken.

  ·        Stelwerkzaamheden

  ·        Aanbrengen van afwerkvloeren.

  ·        Voegwerk.

  ·        Cement tegelwerk.

  ·        Lijmwerk.

  ·        Stucwerk. Contactvaardig en samenwerkingsgericht;

  ·        Klantgericht

  ·        Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

  ·        Probleemoplossend

Opleiding en/of ervaring

·        LBO / VMBO niveau

·        VCA

·        Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.

·        Rijbewijs B+E

Verantwoordelijkheid
 •  Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende metselwerkzaamheden.

Plaats in de organisatie

De metselaar werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie, de senior rayonleiders en de rayonleiders.

Doel

De timmerman verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van timmer- werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Taken
 • Afhangen ramen en deuren.
 • Vervangen c.q. monteren hang- & sluitwerk.
 • Stelwerkzaamheden
Opleiding en/of ervaring
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit. Timmerwerkzaamheden.
Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende timmerwerkzaamheden.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Plaats in de organisatie

De timmerman werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie , uitvoerder en klantcoördinatoren.

Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice

Doel

De klantcoördinator is verantwoordelijk voor acquisitie, het zelfstandig calculeren, uitvoeren, leiden en begeleiden van projecten, voortgang en planning.

Verantwoordelijkheid

Opstarten, begeleiden, aansturen en bewaken (ook kostenbewaking) van projecten

Taken
 • Begeleiden en aansturen van buitendienstmedewerkers Calculatie.
 • Facturatie (in combinatie met ABB).
 • Relatiebeheer van de klanten/relaties in zijn portefeuille.
 • Introductie nieuwe werknemers.
Opleiding en/of ervaring
 • Aantoonbare kennis, inzicht en ervaring in branche en functie.
 • Kennis van producten, diensten en branche.
 • Leidinggevende vaardigheden.
 • Kennis en vaardigheden ms office pakket en begrotingsprogramma’s

Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Plaats in de organisatie

Hij ressorteert rechtstreeks onder de manager

Competenties
 • Communicatieve vaardighedenResultaatgerichtPro- actief

  Stressbestendig

  Geen 9-5 mentaliteit

  Klantgerichtheid

  Samenwerken

  Flexibiliteit

  Kwaliteitsgerichtheid

  Plannen/Organiseren

  Probleemoplossend

Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice: René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Doel

De timmerman verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van timmer- werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende timmerwerkzaamheden.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Taken
 • Afhangen ramen en deuren.
 • Vervangen c.q. monteren hang- & sluitwerk.
 • Stelwerkzaamheden
Opleiding en/of ervaring
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit. Timmerwerkzaamheden.
Plaats in de organisatie

De timmerman werkt in de buitendienst en ressorteert onder de directie , uitvoerder en klantcoördinatoren.

Competenties
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice: René Lerschen: +31654942487

Doel:

De tegelzetter verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van tegelwerk bij onderhoudsopdrachten of aangenomen werk.

Verantwoordelijkheid:
 • Het zetten van tegels op wanden, vloeren etc.
 • Stelwerkzaamheden.
 • Cement tegelwerk.
 • Lijmwerk.
 • Stucwerk.
Taken:
 • Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende tegelwerk.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieueisen in acht nemen.
Opleiding en/of ervaring:
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
 • Klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice: René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Doel

In de functie van allround onderhoudsmonteur verzorg je zelfstandig of in teamverband de uitvoering van onderhoudsopdrachten in de ruimste zin des woords of uitvoering van aannemingsovereenkomsten. Hierbij is het noodzakelijk dat je bereid bent tot het verrichten van de bereikbaarheidsdienst (ca. 2 keer een week per jaar). Een rijbewijs BE is een vereiste. Bij deze functie hoort een bepaalde  flexibiliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast ben je het visitekaartje van de organisatie, dus klantgericht en contactvaardig.

Taken

Hij/zij zorgt voor:

 • Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden en opdrachten zoals bij voorbeeld het plaatsen van een keukenblok, het afhangen van deuren, aanbrengen van gipsplafonds, het verplaatsen van een stopcontact, het aanleggen/repareren van eenvoudig tegelwerk en/of sanitair. Voor al de voorkomende werkzaamheden dien je probleemoplossend te werk te gaan,  zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
Contacteer ons

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met de manager van Vastgoedservice: René Lerschen: +31 (0) 455 242 400

Van de Kreeke Speciale technieken

Doel

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen riool reparaties / renovaties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij is verantwoordelijk voor: • Het beheren van de projektmap tijdens uitvoering. • Het opslaan en beheren van (inspectie) gegevens. • Correct en volledig invullen van inmeetstaat ten behoeve van plaatsen deelreparaties en inmeten / openen inlaten bij reliningen • Het bijhouden van een urenadministratie • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden. • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel • Het verzorgen/opstellen van een werkbon • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is. • Bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken. Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij/Zij zorgt voor: • het op een correcte wijze uitvoeren van riool reparaties en of renovaties met het daartoe beschikbare materieel. • voert werkzaamheden uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek.. • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant • Plant de reiniging dagelijks tbv zijn werkzaamheden iom de planning. • Opmaken van corrigerende maatregelen.

Opleiding en/of ervaring:

• MTS of gelijkwaardig door ervaring • Diploma P/A (niet vereist) • Diploma VCA I • Rijbewijs BE-C • Dient de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

Competenties:
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Nauwkeurig
Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van rioolreparatie en renovatie werkzaamheden.

Doel:

Het op adequate wijze uitvoeren van opgedragen rioolinspecties en bijkomende werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid:

Hij/Zij is verantwoordelijk voor:

 • het beheren van de projektmap tijdens uitvoering.
 • het opslaan en beheren van inspectiegegevens.
 • Het bijhouden van een urenadministratie
 • Een correcte uitvoering van de inspectiewerk-zaamheden conform NEN3399/SB250 en conform eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever. In het bijzonder vermelden we de opdrachten die onder ISO/IEC 17025 vallen.
 • Tijdig afroepen van de benodigde reiniging
 • Zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn eventuele assistent en derden.
 • Goede wegafzetting c.q. afzetting vd werkplek
 • Ter beschikking gesteld materiaal/materieel
 • Onderhoud c.q. kleine reparaties aan de betreffende apparatuur en materieel
 • Het verzorgen/opstellen van een werkbon
 • Het op duidelijke wijze registreren van strengnummers en putnummers mbv een schets indien geen werktekening aanwezig is.
 • In het kader van ISO17025 heeft de inspecteur ook de bevoegdheid om via corrigerende maatregelen verbeteringen aan te brengen aan het managementsysteem en om afwijkingen te identificeren en acties te initiëren om afwijkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dient in de uitvoering van het werk rekening te houden met de beroepsrisico’s van Rioleringsbedrijf GWW zoals omschreven in het Kennissysteem Bedrijfs- en Beroepsziekten

Taken:

Hij zorgt voor:

 • het op een correcte wijze uitvoeren van rioolinspecties met het daartoe beschikbare materieel
 • voert inspecties uit en levert data aan zoals omschreven in het handboek inspecteur
 • Goede informatieoverdracht naar projectleider en klant
 • Plant de reiniging tbv zijn inspectie-opdracht
 • Opmaken van corrigerende maatregelen
Opleiding en/of ervaring:
 • MTS of gelijkwaardig door ervaring
 • Diploma visuele inspectie van riolen conform EN13508-2
 • Diploma P/A (niet vereist)
 • Diploma VCA I
Competenties:

– Plannen en organiseren – Flexibiliteit – Samenwerken – Klantgerichtheid – Integriteit – Nauwkeurig

Bevoegdheid

Invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem aangaande de uitvoering van camera-onderzoek onder accreditatie van ISO/IEC 17025.

Hogenboom Installaties

Doel

De loodgieter, cv-monteur/-installateur verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van loodgieters, cv-monteur/-installateur werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten.

Verantwoordelijkheid:

Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende loodgieters cv-monteur/-installateur werkzaamheden in de ruimste zin des woords

Taken:
 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
 • klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Opleiding en/of ervaring:
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren
Doel:

De elektricien verzorgt zelfstandig of in teamverband de uitvoering van loodgieters werkzaamheden bij onderhoudsopdrachten.

Verantwoordelijkheid:

Zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende electra werkzaamheden in de ruimste zin des woords

Taken:

Hij/zij zorgt voor:

 • Eigen urenverantwoording en registratie.
 • Registratie van materiaal- en materieelverbruik.
 • Veiligheid, gezondheid en milieu-eisen in acht nemen.
 • klantgericht
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Probleemoplossend
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Opleiding en/of ervaring:
 • LBO / VMBO niveau
 • VCA
 • Eventuele relevante onderhoudsgerichte trainingen / cursussen.
 • Rijbewijs B+E
 • Contactvaardig en samenwerkingsgericht;
Competenties:
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen/organiseren