Industrie en bedrijfsterreinen

De infrastructuur rond grote bedrijfshallen bestaat meestal uit betonverhardingen, asfalt, klinkers. Onder de grond moeten kabels en leidingen op een gestructureerde manier worden aangebracht.

Wij hebben alles in huis. In samenwerking met onze bouwafdeling kunnen we ook laadkades en in het werk gestorte keermuren aanbieden. Tijdens de bouw is een zeer goede afstemming nodig met de bouwer van de bedrijfshal en met de gebruiker. Vaak zijn delen van het terrein al in gebruik. Daar zit onze sterkte. We kunnen goed werken volgens planning en afspraak is afspraak. Hierdoor kunnen we op korte tijd en zonder veel overlast grote projecten realiseren. De vele trouwe klanten (zowel bedrijven als hallenbouwers) kunnen hierover getuigen!