Renovatie

Renovatie werkzaamheden zijn het aanpassen of vernieuwen van 1 of meerdere onderdelen van een gebouw (bijvoorbeeld huis, kantoor of school). Onderdelen zoals bijvoorbeeld; een keuken, toiletgroep, badkamer of zolder. Een renovatie kan betekenen dat een kamer in slechte staat weer naar vernieuwde staat wordt gebracht. Een ander voorbeeld is de modernisering van een kamer, denk hierbij bijvoorbeeld aan de installatie van nieuwe technische snufjes in het gebouw. Ook hier zijn wij uw partner om samen de haalbaarheid van uw plannen te bekijken. Voorbeelden van renovatie: dakrenovatie, keukenrenovatie, badkamerrenovatie, energie(besparende) maatregelen, energieneutraal renoveren, renovatie kantoren, renovatie onderwijsgebouwen, renovatie winkels en horeca, renovatie showrooms enz.
Deze werkzaamheden voor we alleen uit voor professionele opdrachtgevers.

Energieneutraal woningen

Als leadpartner in het innovatieproject Mutatie+ (www.mutatieplus.eu) richten we ons het levensloopbestendig renoveren van (sociale) woningen tijdens hun leegstand tot bijna-energie neutrale (BEN-) woningen met extra aandacht voor leefcomfort en levenslang wonen.

Gelijktijdige aanpassingen op het vlak van energievoorziening en leefbaarheid leiden tot belangrijke besparingen in tijd en geld. Wij zijn hierin de uitvoerende partij. Wij hebben de ervaring om te werken uitwisselbare modules en innovatieve koppelingen tussen technologie, bouwdelen en installaties waardoor er op korte tijd woningen gerealiseerd kunnen worden die aanpasbaar zijn aan de verschillende woonbehoeftes van de bewoners afhankelijk van hun levensfase.

Gesteund door de overheid, komen we tegemoet aan de vraag naar betaalbare en energiezuinige huisvesting voor iedereen, in de tijd aanpasbaar in functie van de wensen van de bewoner.

Energieneutraal gebouwen

We staan in voor het (bijna)-energieneutraal renoveren van bedrijfspanden, loodsen, opslagplaatsen, logistieke sites, enz. voor KMO’s – MKB’s uit alle sectoren. We realiseren zeer energiezuinige en comfortabele panden waar het prettig werken is. U kunt op ons een beroep doen voor specifieke bouwactiviteiten of voor een totaalproject.

Badkamerrenovatie

Wij voeren renovatiewerken uit aan badkamers en sanitaire voorzieningen voor vastgoedeigenaars, woningcorporaties/ huisvestingsmaatschappijen, VME’s, VVE’s en organisaties als ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en sportaccommodaties. We zijn inzetbaar voor kleine aanpassings- en verbeteringswerken maar ook voor totale renovatieprojecten inclusief alle relevante vakdisciplines.

Keukenrenovatie

Wij voeren renovatiewerken uit aan keukens en kookvertrekken voor vastgoedeigenaars, woningcorporaties/ huisvestingsmaatschappijen, VME’s en organisaties als ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen. Dit kan variëren van kleine aanpassings- en verbeteringswerken tot totale renovatieprojecten waar we alle vakdisciplines verzorgen.

Renovatie bedrijfsgebouwen

We voeren renovatiewerken uit aan bedrijfspanden, loodsen, opslagplaatsen, logistieke sites, enz. voor KMO’s – MKB’s uit alle sectoren. Dit kan gaan om kleine en grote aanpassingswerken, vernieuwingen en verbouwingen. U kunt op ons een beroep doen voor specifieke bouwactiviteiten of voor een totaalproject.

Renovatie daken

We voeren dakrenovaties uit voor vastgoedeigenaars, woningcorporaties / huisvestingsmaatschappijen, VME’s, VVE’s en organisaties als ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en sportaccommodaties. Wij voeren alle herstellingen uit, van kleine tot grote werken en beheersen alle stijlen en vormen. Ook voor het plaatsen van dakisolatie kunt u een beroep op ons doen.

Renovatie kantoren

We voeren renovatiewerken uit aan kantoorpanden, ateliers en andere commerciële werkomgevingen voor bedrijven of vastgoedeigenaars. Dit kan gaan om kleine en grote aanpassingswerken, vernieuwingen en verbouwingen. U kunt op ons een beroep doen voor specifieke bouwactiviteiten of voor een totaalproject. In samenwerking met de klant streven we naar een goed doordachte en gezonde werkplek die de organisatie prettiger, sneller en efficiënter laat draaien.

Renovatie onderwijsgebouwen

Overheden en gemeenten hebben nood aan duurzame onderwijsgebouwen die kunnen voldoen aan de onderwijskundige en bouwtechnische eisen van vandaag. We voeren renovatie- en verbeteringswerken uit aan schoolgebouwen voor primair (kleuter- en lager) onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (secundair) onderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs. Dit kan gaan om kleine en grote aanpassingswerken, vernieuwingen en verbouwingen. Wij zijn inzetbaar voor specifieke bouwactiviteiten of voor een totaalproject.

Renovatie showrooms

We voeren renovatiewerken uit aan toonzalen voor KMO’s – MKB’s uit alle sectoren. Dit kan gaan om kleine en grote aanpassingswerken, vernieuwingen en verbouwingen. U kunt op ons een beroep doen voor specifieke bouwactiviteiten of voor een totaalproject.

Renovatie winkels

Voor de retailsector verzorgen wij renovatiewerken aan winkels. Dit kan gaan om esthetische verbeteringen zoals het upgraden van winkelinterieur, structurele verbeteringen zoals het aanbrengen van extra isolatie of het vernieuwen van het dak of een compleet renovatieproject.

Renovatie woningen

We voeren renovatiewerken uit aan woningen voor vastgoedeigenaars, woningcorporaties/ huisvestingsmaatschappijen, VVE’s en VME’s. Dit kan gaan om kleine en grote aanpassingswerken, vernieuwingen en verbouwingen, aan- en uitbouw. U kunt op ons een beroep doen voor specifieke bouwactiviteiten of voor een totaalproject. In panden waar bewoners aanwezig zijn, zorgen we voor duidelijke informatie en de nodige flexibiliteit.

Toiletrenovaties

We renoveren toiletten voor vastgoedeigenaars, woningcorporaties/ huisvestingsmaatschappijen, VME’s, kantoren, retail, tankstations, parkeergarages en organisaties als ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en sportaccommodaties. Met onze toiletrenovaties realiseren we mooie, comfortabele en hygiënische sanitaire ruimten voor de gebouwbeheerder en gebruiker.