Veelzijdig in bouw

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke

Onze visie en ambitie zijn samengevat in een boilerplate.
‘De betrokken partners voor professionele opdrachtgevers die samenwerken aan een kwalitatieve omgeving’.

Samenwerken als één bedrijf

Van de Kreeke bedrijven en de Habenu-Van de Kreeke bedrijven bundelen samen meer dan 155 jaar ervaring om haar klanten integrale
bouwkundige en infra-structurele oplossingen te bieden. Van concept tot realisatie, service en onderhoud.

Van de Kreeke is sterk in maatwerk en biedt expertise op het vlak van wegenbouw en dienstverlenende speciale technieken zoals onderhoud, betonrenovatie en leidingtechniek.

Habenu-van de Kreeke is een vooraanstaand bouwbedrijf dat veel aandacht schenkt aan het ‘ontzorgen’ van klanten.

In 1935 plantte Harrie Habets in Nuth het zaadje voor zijn bouwbedrijf. Vijftien jaar later deed Huib van de Kreeke hetzelfde in Stein. De twee kenden elkaar, respecteerden elkaar en vonden elkaar in de jaren erna regelmatig op de bouwplaats.   

Die onderlinge band bleef altijd bestaan, ook toen in de bedrijven van Harrie en Huib de tweede en derde generaties zich aandienden. Beide organisaties groeiden. Los van elkaar, maar altijd in de buurt van elkaar.

In 2015 fuseerden de bouwbedrijven van Van de Kreeke en de Habets Bouwgroep. Sindsdien zijn we als organisatie niet alleen de hoogte in gegroeid, maar vooral ook naar elkaar toegegroeid. De kruinen van onze bedrijven zijn nauw met elkaar vervlochten geraakt. 

Decennia later zijn we nog altijd diepgeworteld in Limburg. We hebben een stevige kern met bouw en infra, en daarnaast een aantal specialistische zijvertakkingen. Dagelijks werken we als partners voor onze professionele opdrachtgevers aan de realisatie van kwalitatieve omgevingen. Dat doen we met een team van betrokken medewerkers. 

De omgevingen die wij creëren zijn duurzaam en prettig om in te wonen, werken, leren of recreëren. Het zijn plekken waar iedereen kwaliteit van leven vindt. Bijvoorbeeld rondom een solitaire eik die er jaren geleden is geplant.

Oplossingen
Contact
Geschiedenis van de Kreeke

Op 28 oktober 1950 wordt de Aannemings- en
handelsmaatschappij van de Kreeke NV opgericht.
De zetel is gevestigd in Stein. In 1963 verhuist het bedrijf
naar Nuth tevens wordt dan Transpo Nuth opgericht.
Op 1 mei 1971 wordt het filiaal in het Belgische Zutendaal
geopend, dat later verhuisde naar Lanaken.

De tweede generatie. In 1968 treedt de oudste zoon Aad in dienst en in juni 1972 start ook de andere zoon Mar als
medewerker van Wegenbouw Van de Kreeke. Op 17 augustus 1972 overlijdt onze oprichter Huib van de Kreeke plotseling op 50-jarige leeftijd. Onder de leiding van Jo Berger als directeur en de beide zonen als adjunct-directeurs, groeit het bedrijf verder. In 1986 wordt Interwegenbouw overgenomen.
In 1996 treedt Wim Jonker toe als voorzitter van een driehoofdige directie: Aad en Mar van de Kreeke en Wim Jonker.
Het bedrijf heeft nu naast wegenbouw en transport, ook een volwaardige afdeling Leidingtechniek (toen onder de naam Euro-Inspect). 1 januari 2004 treedt Aad van de Kreeke terug als directeur en gaat met pensioen.

Lees meer

De derde generatie. Zoon van Aad, Bas, is sinds 1 januari 2001 in dienst getreden. Hij doorloopt diverse functies om het bedrijf snel en goed te leren kennen. Eind 2002, komt er voor het gehele bedrijf een nieuw logo tevens wordt de afdeling Bouw opgericht.

Op januari 2005 treedt de derde generatie toe tot de directie. Bas van de Kreeke wordt benoemd tot adjunct-directeur. Onze controller, Serge Vreuls, is eveneens benoemd tot adjunct-directeur. Per dezelfde datum zal Mar van de Kreeke (2egeneratie) zijn aandacht volledig richten op “Van de Kreeke Transport” en zich terugtrekken uit de directie van de andere bedrijven. Het businessplan 2002-2007, dat reeds in aantal jaren in uitvoering was, resulteerde in de strategische overname van het aannemingsbedrijf Schops in Beringen in 2006, een bedrijf dat zich toelegde op ruwbouw van woningen, appartementen en betonbouw. In 2007 werden tevens de activiteiten overgenomen van het specialistische bedrijf Hulsink uit Halen. Hiermee is veel kennis van technieken als rioolreparaties, betonreparaties, oppersen van vloeren en stabiliseren van funderingen toegevoegd aan de expertise van Van de Kreeke.

In april 2008 werd het bedrijf ‘Gebr. Beckers’ overgenomen, een in Geleen gevestigd bouw- en onderhoudsbedrijf. Door de overname van Gebr. Beckers verkrijgt van de Kreeke een bredere plaats in de markt van nieuwbouw en onderhoud. Door de bestaande activiteiten van Van de Kreeke en Gebr. Beckers te combineren, kunnen marktpartijen – zoals zorginstellingen en woningbouwverenigingen – beter bediend worden. Van de Kreeke kan zich hierdoor beter toeleggen op nieuwbouwwerkzaamheden en met name op het onderhoud en verbouwen van gebouwen.

Medio 2010 gaat Wim Jonker met pensioen en komt de 3egeneratie Bas van de Kreeke als algemeen directeur aan het roer te staan van deze organisatie. Tevens wordt Serge Vreuls benoemd tot Financieel directeur.

Eind 2010 doet van de Kreeke opnieuw twee kleine overnames. Hermans uit Elsloo (NL), actief in chemiebouw, en Peters uit Sittard-Geleen (NL), actief in bouwservice. Sinds begin januari 2011 behoren deze bedrijven tot de van de Kreeke bedrijven. Met deze uitbreiding worden in totaal 7 medewerkers toegevoegd aan het personeelsbestand. Hermans Elsloo brengt nieuwe kennis binnen in van onder meer zuurbestendige vloeren en kitwerk. Daarnaast zijn er overlappingen met de huidige activiteiten van de afdeling betontechniek van Van de Kreeke. Peters is al jaren actief in het onderhoud en renovatie van gebouwen.

In 2013 wordt René Knols benoemd tot Technisch directeur, de directie van Van de Kreeke Beheer BV bestaat nu uit de volgende personen: algemeen directeur Bas van de Kreeke, financieel directeur Serge Vreuls en technisch directeur René Knols.

Per april 2015 heeft van de Kreeke Beheer, ABZ overgenomen. Asfalt- en betonverwerking zuid zoals het bedrijf volledig wordt omschreven, is een aanvulling op de afdeling wegenbouw. De kernactiviteiten zijn; (vloeistof dichte) asfaltverhardingen, combinatie deklagen bestaande uit open asfalt gevuld met cement-epoxy en onderhoudswerkzaamheden. ABZ heeft 8 mensen in dienst en draait een omzet van 3-4 miljoen euro.

In 2017 heeft Van de Kreeke het bedrijf Sangers Riooltechniek overgenomen, dat nu deel uitmaakt van onze afdeling Speciale Technieken. Sangers Riooltechniek biedt een breed scala aan diensten, waaronder riooltechniek, rioolreiniging en rioolinspectie. Deze overname heeft onze expertise en capaciteiten op het gebied van riolering aanzienlijk versterkt.

Per november 2019 heeft Serge Vreuls de functie van Bas van de Kreeke overgenomen als algemeen directeur. Serge neemt algemene leiding Habenu-van de Kreeke en van de Kreeke bedrijven op. Zo hebben de aandeelhouders van Habenu-van de Kreeke Groep en van de Kreeke Beheer besloten. Bas van de Kreeke is nu de belangrijkste aandeelhouder.

In mei 2020 hebben de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Van de Kreeke Beheer Laurent Habets (40), benoemd tot directeur Wegenbouw, zowel voor de Belgische als de Nederlandse vestiging. De eerste taak van Habets, als nieuwe directeur Wegenbouw, was het creëren van een veilige werkomgeving tijdens de huidige coronacrisis. Dit was erg belangrijk omdat de (wegen)bouwwerkzaamheden niet hebben stilgelegen.

 

 

 

 

Geschiedenis Habets Bouwgroep

Habets Bouwgroep is een familiebedrijf dat haar oorsprong kent in 1945 toen Harrie Habets startte als aannemer nadat hij sinds 1935 als meubelmaker actief was geweest.

In 1950 werd de oude winkel met werkplaats aan de Nuinhofstraat 27 te Nuth verlaten en werd het nieuwe zelf gebouwde complex (woonhuis, kantoor, timmerwerkplaats, houtopslag en werf) aan de Pastorijstraat 5 in gebruik genomen. Het bedrijf verrichtte destijds diverse bouwkundige werkzaamheden zoals: timmerwerken, onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw op kleine en middelgrote schaal. De Staatsmijnen en de gemeente Nuth waren belangrijke opdrachtgevers in die tijd.

Tweede generatie. In 1964 komt Lei Habets in het bedrijf gevolgd door Wim Habets in 1967. Hiermee is de opvolging binnen de familie verzekerd. Om verzekerd te blijven van werkgelegenheid werd begonnen met het bouwen van verkoophuizen voor eigen rekening en risico, een activiteit die sindsdien de hoofdactiviteit van het bedrijf is gebleven.

Lees meer

In 1978 werd de verhuizing van het bedrijf naar het industrieterrein in Nuth ingezet. Er werd een ruime en moderne timmerfabriek in gebruik genomen en een nieuwe aannemerswerf met onderhoudswerkplaats voor de Technische Dienst.

In 1980 worden de kantoren van de Pastorijstraat naar de Industriestraat verhuisd. Tevens worden enkele “neven”-activiteiten opgestart zoals de Portas-organisatie, de ALUFAST-goten en de MERBAU-specialist.

In 1985 worden deze nevenactiviteiten gestaakt wegens de slechte economische situatie.

In 1988 wordt de oorsprong van het bedrijf, de timmerfabriek, gesloten. Het bedrijf ontwikkelt zich door de jaren heen als aannemersbedrijf Habets Bouw B.V. met een nevenvestiging in onderhoud genaamd Habenu.

Habenu B.V. is vanaf 2000 een zelfstandige B.V. en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bedrijf dat gespecialiseerd is in vastgoedservice met een omzet van circa 8 a 9 miljoen euro. Voor de verdere groei wordt in 2004 aannemersbedrijf Wulleweber in Kerkrade overgenomen.

Vanaf 2000 richt het bedrijf zich vanwege de marktomstandigheden voornamelijk op onderhoud en projectontwikkeling. De nieuwbouwactiviteiten worden op een laag pitje gezet. Echter omdat Habets Bouw in de regio altijd bekend stond als een ontwikkelende bouwer, is in 2003 besloten om middels samenwerking met Karel Beugels weer nieuwbouwactiviteiten op te pakken.

In 2004 wordt hiervoor dan ook Habets&Beugels Bouw opgericht. Dit bedrijf is een voortzetting van Ballast Nedam Vepo BV waarvan Karel Beugels de activiteiten al had voortgezet via Beugels Bouw.

De derde generatie. In 2007 is Ron Habets als aandeelhouder 3e generatie benoemd binnen Habets Bouwgroep. De Habets Bouwgroep bestaat vanaf dat moment uit een aantal zelfstandige B.V.’s, namelijk Habenu, Habets&Beugels Bouw, Habets Bouw Ontwikkelingen en enkele “project-BV’s”.

In 2013 wordt besloten om de aandelen van Karel Beugels in Habets&Beugels Bouw over te nemen waardoor deze BV volledig in eigendom van de familie Habets komt. Veranderende marktomstandigheden zette de directie aan tot denken over hoe de Habets Bouwgroep een gezonde toekomst tegemoet kan zien. In de onderhoudssector worden steeds verdergaande eisen c.q. vragen gesteld aan de bedrijven welke ontwikkeling ook in de nieuwbouw merkbaar is gecombineerd met een krappe markt in het bestaande werkgebied.

Om een gezonde toekomst tegemoet te gaan wordt er gekozen voor groei hetgeen een enorme uitdaging is in de betreffende tijd. Besloten wordt daarom om een partner te zoeken waarmee deze groei kan worden gerealiseerd en waarmee het bedrijf kan beantwoorden aan de vragen van de huidige markt. Door de band tussen de families Van de Kreeke en Habets die al jarenlang aanwezig is, vinden beide bedrijven zich snel. De fusie is een feit.

Habenu – van de Kreeke heeft het Sanhebec uit Lanaken strategisch overgenomen en heeft per 1-6-2020 vier medewerkers aan het eigen personeelsbestand toegevoegd. Sahnebec was een allround onderhoudsbedrijf met een specialisatie op het gebied van verbouwingen en installatietechniek.

Per januari 2021 is het Maastrichtse bedrijf Hogenboom Installaties, gespecialiseerd in onder meer het plaatsen van sanitair en cv-installaties overgenomen door Habenu-van de Kreeke. Alle zeventien medewerkers van Hogenboom Installaties blijven werkzaam op locatie in Maastricht.

Per februari 2021 heeft Habenu-van de Kreeke Jack Gorissen Bouw uit Stein overgenomen. Jack Gorissen, zijn dochter Romy en hun vijf medewerkers vervoegen het team van Habenu-van de Kreeke Vastgoedservice.

Per juni 2021 hebben wij de activiteiten van BCL Gielen uit Hoensbroek overgenomen. Habenu-van de Kreeke heeft de vakmensen, activiteiten, materieel en busjes overgenomen.

Met ingang van 2022 hebben we de bedrijven Van den Heuvel Installaties en Bouwbedrijf Geurts in Tegelen succesvol overgenomen. Bovendien hebben we onze Speciale Technieken tak verder uitgebreid door de toevoeging van Crijns asbestsanering in Brunssum. Deze strategische overnames hebben ons in staat gesteld om onze veelzijdigheid als organisatie aanzienlijk te vergroten.

De overname van Van den Heuvel Installaties en Bouwbedrijf Geurts is een belangrijke mijlpaal in onze bedrijfsgeschiedenis richting het Noorden van de Provincie. Beide bedrijven hebben een uitstekende reputatie opgebouwd in de installatie- en bouwsector, met jarenlange ervaring en vakmanschap.

Met de toevoeging van Crijns asbestsanering aan onze Speciale Technieken tak hebben we onze veelzijdigheid aanzienlijk versterkt. Asbestsanering is een complex en specialistisch vakgebied dat een grondige kennis en ervaring vereist. Crijns asbestsanering heeft een uitstekende staat van dienst en een bewezen trackrecord op dit gebied. Door hun expertise te integreren binnen onze organisatie, kunnen we nu hoogwaardige asbestsaneringsdiensten aanbieden aan onze klanten.

Met trots delen wij mee dat we de bedrijven ITB BV, Electro Gorissen BV en Dom v/d Bergh Technische Installaties BV hebben overgenomen. Deze strategische overnames vullen onze installatietak verder aan en versterken onze positie in de markt. We zijn vastbesloten om onze klanten een veelzijdig scala aan hoogwaardige diensten te bieden, met geavanceerde oplossingen op het gebied van installatietechniek, elektrotechniek en HVAC-systemen.

In 2023 hebben wij Zonnepanelen Parkstad overgenomen. Deze overname stelt ons in staat om een breder scala aan diensten aan te bieden binnen de bebouwde omgeving. Zonnepanelen Parkstad, gespecialiseerd in zowel zonnepanelen als infrarood panelen, brengt extra expertise en innovatieve technologieën binnen ons bedrijf. Hierdoor kunnen we nu voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame energieoplossingen en bijdragen aan een groenere toekomst.