Transformeren van leegstaande gebouwen

Bestaande gebouwen een 2de  leven geven. Vastgoedtransformatie (ombouwen) is het omvormen van leegstaande panden – zoals kloosters, scholen, kantoren, maatschappelijk vastgoed en zorginstellingen – naar bijvoorbeeld woningen. Een derde van de leegstaande gebouwen is te om te bouwen tot appartementen of studio’s rekening houdend met ligging, leefbaarheid en inbedding in een wijk.

Transformatie is doorgaans sneller dan nieuwbouw en ook goedkoper bij gebouwen waarbij veel elementen kunnen blijven. Bovendien zijn de maatschappelijke baten hoger: het gaat leegstand en verpaupering tegen.

Verschillende doelgroepen vinden hun plek in een transformatiepand. Studenten en jongeren, arbeidsmigranten, maar ook andere starters op de woningmarkt. Senioren, die langer zelfstandig blijven wonen, zijn een groeiende doelgroep. Ook woningen voor expats en doelgroepen in het hogere koop- en huursegment zijn mogelijk via transformatie.