Niet planmatig onderhoud

Niet-planmatig onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van meldingen/gebreken die direct maatregelen noodzakelijk maken. Bijvoorbeeld bij een dak lekkage, een defecte keukenkraan of een deur sluit niet, moet dit onmiddellijk verholpen. Onder niet-planmatig onderhoud vallen ook mutatieonderhoud en correctiefonderhoud. Mutatieonderhoud betreft de werkzaamheden die nodig zijn om een gebouw weer in een goede staat te brengen na beëindiging van de huurovereenkomst. Dit moment wordt ook wel aangegrepen om aanpassingen aan te brengen aan het gebouw, die dus niet onder onderhoud vallen. 

Klant contact centrum (KCC)

Wij hebben een eigen klant contact centrum (KCC) om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De systemen van onze opdrachtgevers koppelen wij aan onze eigen systemen, zodat we bewoners optimaal kunnen informeren over de werkzaamheden.