Klachtenformulier

We betreuren het dat u een klacht heeft over onze werkzaamheden. We doen steeds onze uiterste best om de overlast tijdens onze werkzaamheden zo laag mogelijk te houden. Graag ontvangen wij uw klacht zo goed mogelijk omschreven, zodat we er uit kunnen leren en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

*De klacht welke gemeld wordt onder de ISO 17025 wordt beoordeeld door een tweede onafhankelijke persoon.