Reconstructies stads- en dorpscentra

Steden en gemeenten investeren veel in het opwaarderen van dorpskernen en stadscentra.  Dit resulteert in prachtige pleinen met duurzame materialen. Tegelijk wordt ook de ondergrondse infrastructuur vernieuwd. De toenemende bevolking vraagt voor de uitbreiding van woongebieden, de bouw van nieuwbouwprojecten en ontwikkelingsprojecten.

Deze projecten worden gekenmerkt door hoge kwaliteitseisen, waarbij vele disciplines uit bouw en wegenbouw samenkomen. Door middel van een goede planning en uitvoeringswijze kan de overlast naar de omwonenden naar een minimum herleid worden.

Onze jarenlange ervaring in dit soort projecten is een grote troef bij de voorbereiding en uitvoering. Bovendien zijn onze goed opgeleide calculators, werkvoorbereiders, projectleiders en uitvoerders in staat om creatieve uitvoeringsmethodes te bedenken om overlast te minimaliseren.

Onze kennis van de verwerking van duurzame materialen als natuursteen, RVS, cortensaal, hoogwaardige bestratingmaterialen, straatmeubilair, …leidt tot een goede kwaliteit van het eindproduct.

Tot slot kunnen wij in nauwe samenwerking met onze bouwafdeling ook bouwkundige infra als trappenpartijen, keermuren en andere constructies met eigen vakmensen uitvoeren.