ESF bouwen 5.0

Het ESF-opleidingsproject Bouwen 5.0 betreft een samenwerkingsproject tussen onze Belgische bedrijven. Met dit project bieden wij onze medewerkers scholing aan in kader van de 21ste -eeuwse vaardigheden zodat onze medewerkers en wij als organisatie ‘’fit for the future’’ blijven in de steeds complexer wordende VUCA-bouwcontext. Dit opleidingsproject wordt medegefinancierd door ESF, Europese Unie en de Vlaamse overheid.

Met Europese steun richten we de focus de komende jaren op opleiden. Tal van bouw gerelateerde opleidingen zullen worden verzorgd door collega’s en/of externen. Maar ook opleidingen op het persoonlijke vlak komen aan bod.

Kenmerkend is de tweedeling waar we voor gaan. Enerzijds richten we ons op kennis en vaardigheden, anderzijds zullen ook inspiratiesessies aan bod komen. En dat allemaal vanuit onze eigen Academy. “Wie opleidt, leidt niet af….”