Asfaltwerken

Geen haar in de weg

Het verwerken van asfalt is één van de belangrijkste specialiteiten van VD Kreeke Groep. Geen wonder dat het één van de meest ‘verduurzaamde’ activiteiten is binnen onze organisatie.

Eigenlijk hebben we het beter over asfaltwerken. Want onze asfaltvisie gaat verder dan ‘renoveren’ als in: we schrapen er een laagje af en zetter en een nieuw laagje op.

Asfaltbescherming

Asfaltwerken voorkomen is de meest duurzame en minst impactvolle manier om ‘a smooth ride’ te garanderen.

Asfalt beschermen kan door het te ‘bestrijken’. Hierbij wordt een extra coating aangebracht die het asfalt weerbaarder maakt tegen de elementen en het verkeer. Bestrijken is maar in enkele gevallen de meest duurzame oplossing. Of dat bij jou het geval is, kunnen onze specialisten jou perfect vertellen.

Asfaltonderhoud

ABZ is gespecialiseerd in kleinschalig onderhoud. Samen met de opdrachtgever maken we de inventarisatie de verharding.

Vaak is het niet nodig om asfaltlagen te vervangen. Dan is het voldoende om scheuren en voegen te vullen en zo waterindringing te voorkomen.

Asfaltrenovatie

Toch een gat in de weg? Voor een haar op ons hoofd er aan denkt om jouw straat of verharding volledig open te breken, bekijken we de mogelijkheden om ze te herstellen.

De vakken worden eerst uitgefreesd, waarna de nieuwe laag wordt aangebracht. Deze lokale herstellingen zorgen voor minder overlast.

Duurzaam geadviseerd

Klinkert goed?

De veelzijdigheid binnen de VD Kreeke groep is een mooie extra troef. Als blijkt dat het beter is om klinkers door asfalt te vervangen of net omgekeerd, gooien we ook dat idee op tafel. Technische aspecten, maar ook factoren als hinder voor de omgeving en toekomstige plannen voor deze verharding worden mee in rekening gebracht om tot de juiste oplossing te komen.

En wat met water?

De waterhuishouding van een (bebouwde) omgeving wordt steeds belangrijker. Tegelwippen, asfalt skippen, klinkers strippen? Door onze 360°-aanpak van duurzaamheid gaan we ook dit topic niet uit de weg.

Wateroplossingen als V-FLOW, bergbezinkbassins, waterpleinen en infiltratiekratten zitten in onze duurzame reflex.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Deze activiteit