Rioolwerkzaamheden in uw gemeente

ALGEMENE INFORMATIE

Algemeen

Van de Kreeke voert rioolwerkzaamheden uit voor uw gemeente. Deze werkzaamheden omvatten het reinigen, inspecteren en het repareren van het riool.

Reiniging:

In een rioolleiding komt het vaak voor dat vaste stoffen bezinken. Om een goede werking van de riolering te garanderen moet de leiding periodiek gereinigd worden. De frequentie is afhankelijk van de lokale omstandigheden. De reiniging vindt plaats vanuit een inspectieput (de putdeksels in de straat). Onder hoge waterdruk wordt een slang met een speciale spuitkop het riool in gebracht, daarna wordt de slang langzaam teruggetrokken en spuit het vuil zo naar de inspectieput. Hier wordt door een vrachtwagen met een vacuümtank het water met het vuil opgezogen. Het water in de tank van de vrachtwagen loopt daarna weer terug in het riool zodat het vuil achterblijft en dit voeren wij af naar een verwerkingsinstallatie.

Voor het voorkomen van overlast is het belangrijk dat u tijdens onze werkzaamheden de WC bril sluit. Deze overlast bestaat in het ergste geval uit een “binnenspuiter”. Een binnenspuiter is het naar binnen spuiten van water via bijvoorbeeld de WC (omdat de deksel opstaat). Een binnenspuiter ontstaat wanneer de druk in het rioolstelsel niet of niet voldoende kan ontsnappen in het riool en dan weg zoekt via de huisaansluitingen naar de aanliggende woningen.

Stankoverlast voorkomt of verhelpt u door ervoor te zorgen dat de sifons van uw toilet, badkuip of douchebak en wastafel gevuld zijn met water. Gewoon even de kraan laten lopen of het toilet doorspoelen is al voldoende.

U wordt door ons per brief vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. Wilt u in de brief vermelde periode alstublieft geen auto’s parkeren in de buurt van de putdeksels in uw straat? Alleen dan kunnen wij de riolering namelijk goed bereiken.

Enkele voorbeelden van putdeksels:

Een rioolleiding blijft niet altijd 100% waterdicht. Door zettingen in de bodem kunnen lekkende buisverbindingen ontstaan, en uiteindelijk kunnen buizen zelfs gaan scheuren. Een andere schade die vaak voorkomt zijn boomwortels die ingroeien in het riool. Deze vormen van schade aan het riool moeten hersteld worden om het riool te beschermen. Wij herstellen deze schade van binnenuit zodat we de straat niet hoeven open te breken en waardoor u als bewoner minder overlast heeft van de werkzaamheden.

Westelijke mijnstreek

De gemeentes in de westelijk mijnstreek (Stein, Beek, Beekdaelen en Sittard-Geleen) hebben gezamenlijk Wegenbouw Van de Kreeke opdracht gegeven voor het reinigen, inspecteren en repareren van de gemeentelijke rioleringen.

Als lokale aannemer zijn we blij om in onze regio opdrachten te kunnen uitvoeren. Wij gaan er ook alles aan doen om zo min mogelijk overlast voor u te veroorzaken. Indien u toch overlast heeft van onze werkzaamheden dan horen wij dat graag en zullen we hier alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.